Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 70, 977

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 16.06.2005 nr 84

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520; 89, 604 ja 614; 2005, 22, 148) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529; 128, 2077; 2004, 28, 482; 80, 1285; 127, 1971; 156, 2361; 2005, 35, 500) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Sotsiaalministeeriumi 16.06.2005. a kiri nr 1-10/6013 ja riigisekretäri 21.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505467.)

Lisa 915567 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json