Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 107, 1367

Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine

Vastu võetud 17.06.1999 nr 59

Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 44 lõike 2 alusel kinnitan Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja alljärgnevalt:

1. Metsauuendustööde tegemine

2. Raielankide eraldamine ja mahuline hindamine

3. Raielankide puhastamine

4. Metsakaitsetööde tegemine

5. Metsamaterjali kvaliteedi ja koguse hindamine

6. Metsaseaduses nimetatud raiete tegemine või nende tegemise korraldamine

7. Kasvavate puude okste laasimine

8. Metsamaterjali kokkuvedu

9. Metsamaterjali vedu autodega

10. Metsamaterjali ladustamine

11. Kaitstavate loodusobjektide (kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide) korrastus- ja hooldustööde tegemine

12. Teede hooldamine ja uuendamine

13. Metsakuivendussüsteemide ja nende üksikelementide hooldamine ja remontimine

14. Metsatulekahjude kustutamine

15. Metsandusliku info kogumine, analüüsimine ja väljastamine

16. Käbide lüdimine

17. Metsaseemnete säilitamine

18. Haljastustööde tegemine

19. Metsa-, taimla- ja puhkemajandusliku väljaõppe, täiendõppe ja ümberõppe korraldamine

20. Metsa-, taimla- ja puhkemajanduslik nõustamine

21. Kultuuri-, teadus-, spordi- ja puhkeürituste, sh näituste, kontsertide, seminaride, konverentside, vastuvõttude jms korraldamine ja selleks ruumide kasutada andmine

22. Ekskursioonide, matkade, õppereiside läbiviimine

23. Ekskursiooni- ja matkajuhi ning giiditeenuste osutamine

24. Külastajate vastuvõtmine metsamuuseumis ja muuseumieksponaatide vahendamine ja laenutamine

25. Turismialaste, sh info-, tõlke-, majutus-, toitlustus- ja transporditeenuste osutamine

26. Jahimajanduslike tööde tegemine või nende korraldamine

27. Jahisaaduste töötlemine

28. Jahiulukite uuringutel vajamineva teadusliku materjali kogumine

29. Jahitrofeede hindamine

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json