Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme linna, Saarde valla ja Tali valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 294

Kilingi-Nõmme linna, Saarde valla ja Tali valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 16.06.2005 nr 143

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa» (RT I 2004, 73, 513) ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord» (RT I 2004, 82, 550).

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Kilingi-Nõmme linna, Saarde valla ja Tali valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Saarde vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Saarde valla piiriks kehtestatakse seniste Saarde valla ja Tali valla piir, välja arvatud seniste Saarde valla ja Tali valla vaheline piir.

§3. Asula liigi kehtestamine

Kilingi-Nõmme linna kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§4. Lahkmejoone määramine

Kilingi-Nõmme kui vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Kilingi-Nõmme linna ja senise Saarde valla vaheline piir.

§5. Muudatuste tegemine katastrikaardil

Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386) tehakse järgmised muudatused:

1) Pärnu maakonna linnade loetelust jäetakse välja sõna «Kilingi-Nõmme»;

2) Pärnu maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna «Tali».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386; 105, 620; 2003, 83, 566; 2005, 28, 204) tehakse järgmised muudatused:

1) Pärnu maakonna vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistust jäetakse välja sõnad:
«TALI vald
Külad
Laiksaare
Lanksaare
Marina
Pihke
Reinu
Tali
Tuuliku
Veelikse
Viisireiu»

2) vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu sõnastatakse Pärnu maakonna Saarde valla osas järgmiselt:
«Vallasisesed linnad
Kilingi-Nõmme
Alevikud
Tihemetsa
Külad
Jäärja
Kalita
Kamali
Kanaküla
Kärsu
Laiksaare
Lanksaare
Leipste
Lodja
Marana
Marina
Mustla
Pihke
Reinu
Saarde
Sigaste
Tali
Tuuliku
Tõlla
Veelikse
Viisireiu
Väljaküla».

§7. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Paragrahvid 1 ja 6 jõustuvad Saarde Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json