Teksti suurus:

Olustvere valla, Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Vastemõisa valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 293

Olustvere valla, Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Vastemõisa valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 16.06.2005 nr 142

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa» (RT I 2004, 73, 513) ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord» (RT I 2004, 82, 550).

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Olustvere valla, Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Vastemõisa valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Suure-Jaani vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Suure-Jaani valla piiriks kehtestatakse seniste Olustvere valla, Suure-Jaani valla ja Vastemõisa valla piir, välja arvatud seniste Olustvere valla, Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Vastemõisa valla vahelised piirid.

§3. Asula liigi kehtestamine

Suure-Jaani linna kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§4. Lahkmejoone määramine

Suure-Jaani kui vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Suure-Jaani linna ja senise Suure-Jaani valla vaheline piir.

§5. Muudatuste tegemine katastrikaardil

Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386) tehakse järgmised muudatused:

1) Viljandi maakonna linnade loetelust jäetakse välja sõna «Suure-Jaani»;

2) Viljandi maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad «Olustvere» ja «Vastemõisa».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386; 105, 620; 2003, 83, 566; 2005, 28, 204) tehakse järgmised muudatused:

1) Viljandi maakonna vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistust jäetakse välja sõnad:
«OLUSTVERE vald
Alevikud
Olustvere
Külad
Aimla
Jaska
Kuhjavere
Kuiavere
Kurnuvere
Kärevere
Mudiste
Mäeküla
Riiassaare
Tääksi
Võivaku
Ülde»
«VASTEMÕISA vald
Külad
Ilbaku
Ivaski
Kildu
Kobruvere
Lemmakõnnu
Metsküla
Paelama
Sandra
Vastemõisa»

2) vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu sõnastatakse Viljandi maakonna Suure-Jaani valla osas järgmiselt:
«Vallasisesed linnad
Suure-Jaani
Alevikud
Olustvere
Külad
Aimla
Arjadi
Epra
Ilbaku
Ivaski
Jaska
Jälevere
Kabila
Karjasoo
Kerita
Kibaru
Kildu
Kobruvere
Kootsi
Kuhjavere
Kuiavere
Kurnuvere
Kõidama
Kärevere
Lahmuse
Lemmakõnnu
Lõhavere
Metsküla
Mudiste
Munsi
Mäeküla
Navesti
Nuutre
Paelama
Põhjaka
Päraküla
Reegoldi
Riiassaare
Rääka
Sandra
Sürgavere
Taevere
Tällevere
Tääksi
Vastemõisa
Vihi
Võhmassaare
Võivaku
Võlli
Ängi
Ülde».

§7. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Paragrahvid 1 ja 6 jõustuvad Suure-Jaani Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json