Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 283

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2005. a otsusega nr 865

§ 1. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589; 2004, 16, 120; 89, 604 ja 608) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) 2005. aasta 1. juulil tõstetakse pensioni baasosa 150 krooni, aastahinnet 3,02 krooni ja rahvapensioni määra 100 krooni võrra.»;

2) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

« (15) 2006. aasta 1. aprillil tõstetakse pärast indekseerimist pensioni baasosa 60 krooni ja aastahinnet 1,53 krooni võrra.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json