Teksti suurus:

Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2007
Avaldamismärge:

Tolliametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 97
RTL 2004, 50, 877
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.06.2005 nr 44 (RTL 2005, 69, 965) 1.07.2005

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 21 lõike 3 alusel.

§ 1. Vormiriietuse kandjad

Tolliametnikud, kes peavad teenistusülesannete täitmisel kandma «Tolliseaduse» § 21 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses toodud kirjeldusele vastavat vormiriietust, määrab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik käskkirjaga.

§ 2. Vormiriietuse arvestuskaart

(1) Vormiriietus antakse tolliametnikule tasuta.

(2) Vormiriietuse väljastamise kohta avatakse ametnikule isiklik arvestuskaart, kuhu märgitakse väljastatud vormiriietuse eseme nimetus ja arv, väljastamise kuupäev, kasutamise tähtaeg ning vormiriietuse saanud ametniku allkiri.

§ 3. Vormiriietuse kandmise üldtingimused

(1) Teenistuskohustuste täitmise ajal tuleb vormiriietust kanda vastavalt aastaajale ja töötingimustele.

(2) Keelatud on koos vormiriietusega kanda nähtavale jäävaid riietusesemeid, mis ei kuulu vormiriietuse hulka.

(3) Lipsu kandmine on meestele kohustuslik.

[RTL 2005, 69, 965; 1.07.2005]

§ 4. Vormiriietuse korrashoid

Tolliametnik peab hoolitsema vormiriietuse korrashoiu eest omal kulul. Vormiriietus ei tohi teenistuskohustuste täitmise ajal olla määrdunud, katkine või kortsunud.

§ 5. Vormiriietuse kandmise ja kasutamise keeld

Tolliametnikul ei ole õigust talle väljastatud vormiriietust kanda teenistusest vabal ajal, seda võõrandada, anda kasutamiseks ega muuks otstarbeks teistele isikutele.

§ 6. Vormiriietuse väljavahetamine

Enne vormiriietuse eseme kasutamise tähtaja lõppemist on ametnikul õigus ese tasuta välja vahetada juhul, kui see on muutunud kasutamiskõlbmatuks teenistuskohustusi täites.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

/otsingu_soovitused.json