Teksti suurus:

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 74, 1053

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 22.06.2005 nr 56

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 59 lõike 4 ja § 84 lõike 7 alusel.

§ 1. Siseministri 26. veebruari 2002. a määruse nr 44 muutmine

Siseministri 26. veebruari 2002. a määrusega nr 44 «Eriloa väljastamise ja vormistamise korra, eriloa alusel üle tollipiiri toimetavate relvade, tulirelva oluliste osade, lisaseadiste ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vormi kehtestamine» (RTL 2002, 37, 502; 2003, 15, 207) kehtestatud lisa 1 muudetakse ja jäetakse välja Eesti kaupade nomenklatuuri kaubakood «8301409000 käerauad».

§ 2. Siseministri 25. märtsi 2002. a määruse nr 56 muutmine

Siseministri 25. märtsi 2002. a määruse nr 56 «Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded» (RTL 2002, 45, 625; 2005, 51, 719) § 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vastutaval isikul peab olema Eesti Laskurliidu, Eesti Jahispordi Liidu või Eesti Practical-laskmise Ühingu välja antud laskeinstruktori litsents.»

Minister Kalle LAANET

Kantsler Märt KRAFT