Teksti suurus:

Koolipiimatoetuse andmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2008
Avaldamismärge:

Koolipiimatoetuse andmine

Vastu võetud 17.09.2004 nr 298
RT I 2004, 68, 471
jõustumine 26.09.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
9.06.2005 nr 129 ( RT I 2005, 34, 263) 1.07.2005

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 24 lõike 1 ning Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ, milles sätestatakse EL nõukogu määruse 1255/1999/EÜ rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artikli 2 lõike 1 punkti c alusel.

[RT I 2005, 34, 263 – jõust. 1.07.2005]

§1. Isikud, kellele pakutakse piima ja piimatooteid, mille pakkumiseks antakse koolipiimatoetust

Koolipiimatoetust antakse piima ja piimatoodete pakkumiseks lisaks Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ artikli 2 lõike 1 punktides a ja b nimetatud isikutele ka gümnaasiumiõpilastele ning põhihariduse baasil kutseõppeasutuses õppivatele õpilastele.

§2. [Kehtetu – RT I 2005, 34, 263 – jõust. 1.07.2005]

 

/otsingu_soovitused.json