Teksti suurus:

Üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 38, 296

Üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. juuni 2005. a otsusega nr 875

§ 1. Üleliigse laovaru tasu seaduses (RT I 2004, 30, 203) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) suhkru puhul 2000., 2001., 2002., 2003. ja 2004. aasta kohta vastava aasta 1. mai seisuga 2004. aasta 15. maiks ning 2005. aasta kohta sama aasta 1. mai seisuga 2006. aasta 28. veebruariks.»;

2) paragrahvi 11 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seaduse § 8 lõike 2 punktis 2 nimetatud deklaratsiooni esitamata jätmise kohta edastatakse andmed 2006. aasta 15. märtsiks.»;

3) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käitleja peab enda valduses oleva suhkru üleliigse laovaru turult kõrvaldama 2005. aasta 30. novembriks.»;

4) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Suhkru puhul, mida ei ole käesolevas seaduses ettenähtud tähtpäevaks turult kõrvaldatud, peab käitleja laovaru tasu maksma hiljemalt 2006. aasta 30. juuniks.»;

5) paragrahvi 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Põllumajandusministeerium esitab Euroopa Komisjonile andmed suhkru turult kõrvaldamise kohta 2006. aasta 31. märtsiks.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub tagasiulatuvalt 2005. aasta 30. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json