Teksti suurus:

Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 78, 1093

Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid

Vastu võetud 29.06.2005 nr 88

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 56 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse proviisori või farmatseudina registreerimisel või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel Tervishoiuameti väljastatava tõendite vormid.

§ 2. Tõendite vormid

(1) Tervishoiuamet väljastab:
1) proviisori või farmatseudina registreerimise tõendi määruse lisas 1 toodud kujul;
2) proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi eesti ja inglise keeles määruse lisades 2 ja 3 toodud kujul.

(2) Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) trükitud turvaelementide ning taustmustriga plangil formaadis A4;
2) plangi kirjapeaväljas on trükitud keskele suurte tähtedega eesti keeles «TERVISHOIUAMET» või inglise keeles «HEALTH CARE BOARD» ning selle kohale väikese riigivapi kujutis;
3) dokumentide pealkirjaks on kas «REGISTREERIMISTÕEND», «TUNNUSTAMISTÕEND» või «CERTIFICATE OF RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATION» ning tõendi numbrid trükitakse suurte tähtedega üksteise alla keskele;
4) trükitava teksti paigutus plangil ja trükikirja suurus mahub ühele leheküljele.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus rakendatakse 1. juulist 2005. aastal.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määruse nr 88 «Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid»
lisa 1

TERVISHOIUAMET

REGISTREERIMISTÕEND

NR

Eesti Vabariigi Tervishoiuamet on proviisorite ja farmatseutide riiklikusse registrisse kandnud:

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood või sünniaeg

Kutse

Registrisse kandmise aeg ja koht

Väljastaja

Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määruse nr 88 «Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid»
lisa 2

TERVISHOIUAMET

TUNNUSTAMISTÕEND

NR

Eesti Vabariigi Tervishoiuamet on proviisorina tunnustanud:

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood või sünniaeg

Tunnustamise alus

Tõendi väljastamise aeg ja koht

Väljastaja

Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määruse nr 88 «Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid»
lisa 3

TERVISHOIUAMET

HEALTH CARE BOARD

CERTIFICATE OF RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATION

No

The Health Care Board has recognized the professional qualifications of pharmacists

Given name and surname

Personal identification code or date of birth

Issued in accordance with

Date

Signature

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json