Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 122, 1665

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 12.08.1999 nr 16

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) punktidele 3 ja 5 määran:

Tunnistada arhitektuurimälestiseks Valga maakonnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht, endine number):

1. Taagepera kirik 1674 Helme vald Ala küla ­
2. Helme linnuse varemed 14­17. saj Helme vald Helme alevik 532
3. Helme mõisa peahoone 18. saj Helme vald Helme alevik 534
4. Helme mõisa park Helme vald Helme alevik 534
5. Helme mõisa tall 19. saj II pool Helme vald Helme alevik ­
6. Helme mõisa sepikoda 19. saj Helme vald Helme alevik 536
7. Holdre mõisa peahoone 20. saj algus Helme vald Holdre küla k
8. Holdre mõisa park Helme vald Holdre küla ­
9. Holdre mõisa tall 20. saj algus Helme vald Holdre küla k
10. Hummuli mõisa peahoone 19. saj IV veerand Hummuli vald Hummuli alevik k
11. Hummuli mõisa park Hummuli vald Hummuli alevik k
12. Barclay de Tolly mausoleum 1823 Helme vald Jõgeveste küla 531
13. Barclay de Tolly mausoleumi park Helme vald Jõgeveste küla ­
14. Barclay de Tolly mausoleumi valvurimaja 20. saj I pool Helme vald Jõgeveste küla ­
15. Helme kiriku varemed 14­18. saj Helme vald Kirikuküla küla 533
16. Helme kirikuaed Helme vald Kirikuküla küla 533
17. Helme kabeli varemed 15. saj Helme vald Kirikuküla küla 533
18. Helme pastoraadi peahoone 18­19. saj Helme vald Kirikuküla küla ­
19. Helme pastoraadi park Helme vald Kirikuküla küla ­
20. Patküla mõisa ait-kuivati 1865, 1901 Helme vald Patküla küla k
21. Patküla mõisa tall 19. saj II pool Helme vald Patküla küla k
22. Taagepera mõisa peahoone 1907­1912 Helme vald Taagepera küla 544
23. Taagepera mõisa park ja alleed Helme vald Taagepera küla 544
24. Taagepera mõisa piirdemüürid väravaehitistega 1907­1912 Helme vald Taagepera küla ­
25. Taagepera mõisa teenijatemaja 19­20. saj Helme vald Taagepera küla ­
26. Taagepera mõisa kaev-pumbajaam 20. saj Helme vald Taagepera küla ­
27. Taagepera mõisa linnumaja 19. saj II pool Helme vald Taagepera küla ­
28. Taagepera mõisa jääkelder 19. saj Helme vald Taagepera küla ­
29. Taagepera mõisa kelder 19. saj Helme vald Taagepera küla ­
30. Taagepera mõisa valitsejamaja 19. saj Helme vald Taagepera küla ­
31. Taagepera mõisa tall 19. saj Helme vald Taagepera küla ­
32. Taagepera mõisa koolimaja 19. saj Helme vald Taagepera küla ­
33. Taagepera mõisa kutsarimaja 19. saj Helme vald Taagepera küla ­
34. Taagepera mõisa vesiveski 19. saj Helme vald Taagepera küla 545
35. Taagepera mõisa moonakatemaja 19. saj I pool Helme vald Taagepera küla ­
36. Taagepera mõisa karjakastell 19. saj Helme vald Taagepera küla ­
37. Kaagjärve-Alamõisa vabrikuhoone 1863 Karula vald Kaagjärve küla k
38. Kaagjärve-Alamõisa valitsejamaja 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
39. Kaagjärve-Alamõisa saeveski 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
40. Kaagjärve-Alamõisa meistritemaja 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
41. Kaagjärve-Alamõisa töökoda 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
42. Kaagjärve-Alamõisa rehi-kuivati 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
43. Kaagjärve-Alamõisa saun 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
44. Kaagjärve-Alamõisa töölistemaja 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
45. Kaagjärve-Alamõisa õllekeldrid 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
46. Kaagjärve-Mäemõisa peahoone 19­20. saj Karula vald Kaagjärve küla k
47. Kaagjärve-Mäemõisa park Karula vald Kaagjärve küla ­
48. Kaagjärve-Mäemõisa ait 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla ­
49. Kaagjärve-Mäemõisa tall-tõllakuur 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
50. Kaagjärve-Mäemõisa teenijatemaja 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla k
51. Kaagjärve-Mäemõisa laut 19. saj II pool Karula vald Kaagjärve küla ­
52. Karula mõisa peahoone keldrid 19. saj Karula vald Karula küla ­
53. Karula mõisa park ja alleed Karula vald Karula küla k
54. Karula mõisa kelder 19. saj Karula vald Karula küla ­
55. Karula mõisa tall-tõllakuur 19. saj II pool Karula vald Karula küla k
56. Karula mõisa meierei 19. saj II pool Karula vald Karula küla ­
57. Karula mõisa valitsejamaja 19. saj IV veerand Karula vald Karula küla k
58. Karula mõisa moonakatemaja 1 19. saj IV veerand Karula vald Karula küla k
59. Karula mõisa kuivati 19. saj II pool Karula vald Karula küla k
60. Karula mõisa rehe masinaruum 19. saj II pool Karula vald Karula küla ­
61. Karula mõisa viinavabriku keldrid paisuga 19. saj Karula vald Karula küla ­
62. Karula mõisa sepikoda 19. saj Karula vald Karula küla ­
63. Karula mõisa moonakatemaja 2 varemed 19. saj IV veerand Karula vald Karula küla ­
64. Karula mõisa tuuleveski varemed 19. saj Karula vald Karula küla ­
65. Karula mõisa möldrimaja 19. saj Karula vald Karula küla ­
66. Karula mõisa kabel 19. saj II pool Karula vald Karula küla ­
67. Karula mõisa kabeliaia väravapostid 19. saj II pool Karula vald Karula küla ­
68. Karula kiriku varemed 15­19. saj Karula vald Lüllemäe küla 538
69. Karula kirikuaed ja pastoraadi park Karula vald Lüllemäe küla ­
70. Karula pastoraadi peahoone 19. saj I pool Karula vald Lüllemäe küla ­
71. Hellenurme mõisa peahoone 18­19. saj Palupera vald Hellenurme küla ­
72. Hellenurme mõisa park ja allee Palupera vald Hellenurme küla ­
73. Hellenurme mõisa piirdemüürid 19. saj Palupera vald Hellenurme küla ­
74. Hellenurme mõisa käsiait 19. saj II pool Palupera vald Hellenurme küla k
75. Hellenurme mõisa piimaköök 19. saj II pool Palupera vald Hellenurme küla k
76. Hellenurme mõisa tall 19. saj Palupera vald Hellenurme küla k
77. Hellenurme mõisa tõllakuur 19. saj Palupera vald Hellenurme küla k
78. Hellenurme mõisa moonakatemaja 19. saj Palupera vald Hellenurme küla ­
79. Hellenurme mõisa vesiveski 19. saj Palupera vald Hellenurme küla ­
80. Hellenurme mõisa saeveski 19. saj Palupera vald Hellenurme küla ­
81. Hellenurme mõisa kuur-kelder 19. saj Palupera vald Hellenurme küla ­
82. Hellenurme mõisa magasiait 19. saj Palupera vald Hellenurme küla ­
83. Hellenurme mõisa kabel 18. saj Palupera vald Hellenurme küla ­
84. Palupera mõisa peahoone 19. saj Palupera vald Palupera küla k
85. Palupera mõisa park Palupera vald Palupera küla k
86. Palupera mõisa ait 19. saj II pool Palupera vald Palupera küla k
87. Palupera mõisa viinavabrik 19. saj Palupera vald Palupera küla k
88. Palupera mõisa linnumaja 19. saj II pool Palupera vald Palupera küla k
89. Palupera mõisa ait-kuivati 19. saj Palupera vald Palupera küla ­
90. Käpa-Müürsepa talu rehielamu 1890 Palupera vald Urmi küla 539
91. Käpa-Müürsepa talu ait 1898 Palupera vald Urmi küla 539
92. Aakre mõisa peahoone 19­20. saj Puka vald Aakre küla ­
93. Aakre mõisa park Puka vald Aakre küla
94. Aakre mõisa ait 19. saj I pool Puka vald Aakre küla k
95. Aakre mõisa teenijatemaja 19. saj Puka vald Aakre küla ­
96. Aakre mõisa tall-tõllakuur 19. saj Puka vald Aakre küla ­
97. Aakre mõisa viinavabrik 19. saj II pool Puka vald Aakre küla ­
98. Aakre mõisa metsnikumaja 19. saj I pool Puka vald Aakre küla ­
99. Aakre mõisa metsniku ait 19. saj Puka vald Aakre küla ­
100. Kuigatsi mõisa peahoone 18­20. saj Puka vald Kuigatsi küla k
101. Kuigatsi mõisa park Puka vald Kuigatsi küla k
102. Kuigatsi mõisa palmimaja 19. saj I pool Puka vald Kuigatsi küla k
103. Kuigatsi mõisa käsiait 19. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
104. Kuigatsi mõisa pesuköök 19. saj Puka vald Kuigatsi küla k
105. Kuigatsi mõisa kelder 19. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
106. Kuigatsi mõisa teenijatemaja 19-20. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
107. Kuigatsi mõisa sõiduhobuste tall 19. saj Puka vald Kuigatsi küla k
108. Kuigatsi mõisa valitseja-maja 19. saj I pool Puka vald Kuigatsi küla k
109. Kuigatsi mõisa tõllakuur 19. saj Puka vald Kuigatsi küla k
110. Kuigatsi mõisa ait 19. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
111. Kuigatsi mõisa kuivati-moonakatemaja 19. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
112. Kuigatsi mõisa piirdeaia postid 19. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
113. Kuigatsi mõisa vesiveski-meierei 19. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
114. Kuigatsi mõisa moonakatemaja 18. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
115. Kuigatsi mõisa tuuleveski 19. saj Puka vald Kuigatsi küla k
116. Kuigatsi mõisa kuivati varemed 19. saj Puka vald Kuigatsi küla ­
117. Puka mõisa peahoone keldrid 18­19. saj Puka vald Puka alevik ­
118. Puka mõisa park ja allee Puka vald Puka alevik ­
119. Puka mõisa valitsejamaja 18­19. saj Puka vald Puka alevik k
120. Puka mõisa aednikumaja 18­19. saj Puka vald Puka alevik k
121. Puka mõisa ait 18­19. saj Puka vald Puka alevik k
122. Puka mõisa tall-tõllakuuri varemed 18­19. saj Puka vald Puka alevik k
123. Puka mõisa moonakatemaja 1 19. saj Puka vald Puka alevik k
124. Puka mõisa moonakatemaja 2 19. saj Puka vald Puka alevik k
125. Puka mõisa kõrts 19. saj Puka vald Puka alevik ­
126. Puka raudteejaama peahoone 19. saj IV veerand Puka vald Puka alevik ­
127. Puka raudteejaama ladu 19. saj IV veerand Puka vald Puka alevik ­
128. Puka raudteejaama käimla 19. saj IV veerand Puka vald Puka alevik ­
129. Puka raudteejaama tööliste elamu 19. saj IV veerand Puka vald Puka alevik ­
130. Puka raudteejaama abihoone 19. saj IV veerand Puka vald Puka alevik ­
131. Linaladu Pukas Kesk 1 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 1 ­
132. Elamu Pukas Kesk 2 1914 Puka vald Puka alevik Kesk 2 ­
133. Kauplus-elamu Pukas Kesk 3 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 3 ­
134. Kauplus-elamu Pukas Kesk 4 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 4 ­
135. Kauplus-elamu Pukas Kesk 5 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 5 ­
136. Ait Pukas Kesk 5 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 5 ­
137. Elamu Pukas Kesk 6 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 6 ­
138. Apteek-elamu Pukas Kesk 8 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 8 ­
139. Elamu Pukas Kesk 10 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 10 ­
140. Elamu Pukas Kesk 11 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 11 ­
141. Elamu Pukas Kesk 13 20. saj I pool Puka vald Puka alevik Kesk 13 ­
142. Puka koolimaja 1937­1939 Puka vald Puka alevik Kooli 3 ­
143. Kuigatsi mõisa jahiloss 20. saj algus Puka vald Soontaga küla ­
144. Lõve mõisa tall-tõllakuur 1790 Põdrala vald Lõve küla k
145. Lõve mõisa valitsejamaja 18. saj Põdrala vald Lõve küla k
146. Lõve mõisa sepikoda 19. saj II pool Põdrala vald Lõve küla k
147. Lõve mõisa park Põdrala vald Lõve küla ­
148. Riidaja mõisa peahoone 18. saj Põdrala vald Riidaja küla 540
149. Riidaja mõisa park Põdrala vald Riidaja küla 540
150. Riidaja mõisa piirdemüürid 18­19. saj Põdrala vald Riidaja küla 541
151. Riidaja mõisa ait 1 1826 Põdrala vald Riidaja küla 541
152. Riidaja mõisa tall-tõllakuur 19. saj I pool Põdrala vald Riidaja küla 541
153. Riidaja mõisa ait 2 19. saj I pool Põdrala vald Riidaja küla 541
154. Riidaja mõisa valitsejamaja 19. saj I pool Põdrala vald Riidaja küla 541
155. Riidaja mõisa piimaköök 19. saj Põdrala vald Riidaja küla 541
156. Riidaja mõisa magasiait 1851 Põdrala vald Riidaja küla 541
157. Riidaja mõisa kabel 19. saj II pool Põdrala vald Riidaja küla k
158. Ilmjärve õigeusu kirik 1873­1876 Pühajärve vald Ilmjärve küla k
159. Otepää linnuse varemed 13. saj Pühajärve vald Otepää küla 538
160. Otepää kirik 1889­1891 Pühajärve vald Otepää küla k
161. Otepää kirikuaed Pühajärve vald Otepää küla ­
162. Otepää kirikuaia piirdemüür 19. saj Pühajärve vald Otepää küla ­
163. Keeni mõisa peahoone 19. saj I pool Sangaste vald Keeni küla k
164. Keeni mõisa park Sangaste vald Keeni küla ­
165. Sangaste mõisa peahoone 1880­1881 Sangaste vald Lossiküla küla 542
166. Sangaste mõisa park 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 542
167. Sangaste mõisa piirdemüürid 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
168. Sangaste mõisa teede piirdepostid 20. saj algus Sangaste vald Lossiküla küla 543
169. Sangaste mõisa valitsejamaja 1817 Sangaste vald Lossiküla küla 543
170. Sangaste mõisa ait 1813 Sangaste vald Lossiküla küla 543
171. Sangaste mõisa tall-tõllakuur 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
172. Sangaste mõisa veetorn 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
173. Sangaste mõisa tall 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
174. Sangaste mõisa meierei 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
175. Sangaste mõisa aednikumaja 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
176. Sangaste mõisa aedniku tööriistakuur 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
177. Sangaste mõisa rehi 1 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
178. Sangaste mõisa rehi 2 varemed 19. saj II pool Sangaste vald Lossiküla küla 543
179. Sangaste surnuaia kabel 1 1787 Sangaste vald Sangaste alevik k
180. Sangaste surnuaia kabel 2 19. saj IV veerand Sangaste vald Sangaste alevik ­
181. Sangaste surnuaia piirdemüüri väravaehitis 19. saj IV veerand Sangaste vald Sangaste alevik ­
182. Sangaste kirik 1742 Sangaste vald Sangaste alevik k
183. Sangaste kirikuaed Sangaste vald Sangaste alevik ­
184. Hargla kirik 1874 Taheva vald Hargla küla k
185. Hargla pastoraadi peahoone 19. saj Taheva vald Hargla küla ­
186. Hargla pastoraadi purskkaev 20. saj I pool Taheva vald Hargla küla ­
187. Hargla kõrtsihoone 19. saj I pool Taheva vald Hargla küla ­
188. Hargla kalmistu kabel 18. saj Taheva vald Hargla küla k
189. Taheva mõisa metsniku elamu 19. saj Taheva vald Hargla küla ­
190. Taheva mõisa metsniku abihoone 19. saj Taheva vald Hargla küla ­
191. Kalli postijaama tall-tõllakuur 19. saj Taheva vald Hargla küla ­
192. Kalli postijaama ait 19. saj Taheva vald Hargla küla ­
193. Koikküla mõisa magasiait 19. saj I pool Taheva vald Koikküla küla k
194. Koikküla mõisa tall-tõllakuur 19. saj Taheva vald Koikküla küla ­
195. Koikküla mõisa kuivati 19. saj Taheva vald Koikküla küla ­
196. Koikküla mõisa sepikoda 19. saj Taheva vald Koikküla küla ­
197. Koikküla mõisa aia piirdemüür 19. saj Taheva vald Koikküla küla ­
198. Taheva mõisa peahoone varemed 1908 Taheva vald Taheva küla k
199. Taheva mõisa park Taheva vald Taheva küla ­
200. Taheva mõisa tuuleveski 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
201. Taheva mõisa karjakastell 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
202. Taheva mõisa kaalukoda 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
203. Taheva mõisa tall-tõllakuur 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
204. Taheva mõisa kelder 19. saj Taheva vald Taheva küla
205. Taheva mõisa jääkelder 19. saj Taheva vald Taheva küla k
206. Taheva mõisa ait 19. saj Taheva vald Taheva küla k
207. Taheva mõisa veetorn-pumbamaja 20. saj I pool Taheva vald Taheva küla k
208. Taheva mõisa küün 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
209. Taheva mõisa härjatall 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
210. Taheva mõisa viinaköök 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
211. Taheva mõisa sepikoda 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
212. Taheva mõisa viinakelder 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
213. Taheva mõisa aia piirdemüür 19. saj Taheva vald Taheva küla ­
214. Laatre kirik 1831 Tõlliste vald Laatre alevik ­
215. Laatre kirikuaed Tõlliste vald Laatre alevik ­
216. Paju mõisa peahoone 1873 Tõlliste vald Paju küla k
217. Paju mõisa park ja alleed Tõlliste vald Paju küla ­
218. Sooru mõisa ait 19. saj Tõlliste vald Sooru küla k
219. Sooru mõisa ait-kuivati 19. saj Tõlliste vald Sooru küla ­
220. Sooru mõisa park Tõlliste vald Sooru küla ­
221. Elamu Tõrvas Kevade 2 20. saj II veerand Tõrva linn Kevade 2 ­
222. Haigla Tõrvas Tartu 1 20. saj III veerand Tõrva linn Tartu 1 ­
223. Kauplus-elamu Tõrvas Tartu 2 20. saj I veerand Tõrva linn Tartu 2 ­
224. Apteek-elamu Tõrvas Tartu 4 20. saj II veerand Tõrva linn Tartu 4 ­
225. Kauplus-elamu Tõrvas Tartu 6 20. saj II veerand Tõrva linn Tartu 6 ­
226. Tõrva kõrts 19. saj Tõrva linn Valga 1
227. Kauplus-elamu Tõrvas Valga 2 20. saj II veerand Tõrva linn Valga 2 ­
228. Kauplus-elamu Tõrvas Valga 3 20. saj II veerand Tõrva linn Valga 3 ­
229. Kauplus-elamu Tõrvas Valga 4 20. saj I veerand Tõrva linn Valga 4 ­
230. Tõrva kino 20. saj III veerand Tõrva linn Valga 18 ­
231. Elamu Tõrvas Veski 1 19. saj Tõrva linn Veski 1 ­
232. Elamu Tõrvas Veski 2 19. saj Tõrva linn Veski 2 ­
233. Elamu Tõrvas Veski 3 19. saj Tõrva linn Veski 3
234. Elamu Tõrvas Veski 4 19. saj Tõrva linn Veski 4 ­
235. Elamu Tõrvas Veski 5 19. saj Tõrva linn Veski 5 ­
236. Trafoalajaam Tõrvas Veski 6 20. saj II veerand Tõrva linn Veski 6 ­
237. Tõrva vesiveski 1865 Tõrva linn Veski 9
238. Elamu Valgas Aia 6 19. saj IV veerand Valga linn Aia 6 ­
239. Elamu Valgas Aia 8 19. saj IV veerand Valga linn Aia 8 ­
240. Elamu Valgas Aia 12 1902 Valga linn Aia 12 ­
241. Pangahoone Valgas Aia 18 1911 Valga linn Aia 18 ­
242. Pangahoone Valgas Aia 20 1900 Valga linn Aia 20 ­
243. Valga kirik 1787 Valga linn Kesk 528
244. Valga Raekoda 1865 Valga linn Kesk 11 529
245. Pangahoone Valgas Kesk 12 1912 Valga linn Kesk 12 k
246. Apteek-elamu Valgas Kesk 13 20. saj I veerand Valga linn Kesk 13 k
247. Elamu Valgas Kesk 16 19. saj IV veerand Valga linn Kesk 16 k
248. Ait Valgas Kesk 16 19. saj IV veerand Valga linn Kesk 16 ­
249. Linnakool Valgas Kesk 22 19. saj IV veerand Valga linn Kesk 22 k
250. Elamu Valgas Kungla 6 20. saj I veerand Valga linn Kungla 6 ­
251. Elamu Valgas Kungla 13 19. saj IV veerand Valga linn Kungla 13 ­
252. Elamu Valgas Kuperjanovi 9 1903 Valga linn Kuperjanovi 9 k
253. Valga Poeglaste Gümnaasium 1914­1922 Valga linn Kuperjanovi 10 k
254. Elamu Valgas Kuperjanovi 12 1905­1912 Valga linn Kuperjanovi 12 k
255. Elamu Valgas Lai 19 1915 Valga linn Lai 19 ­
256. Valga katoliku kirik 1907 Valga linn Maleva 8 k
257. Valga õigeusu kirik 1897­1898 Valga linn Pargi 2 k
258. Elamu Valgas Petseri 11 1932 Valga linn Petseri 11
259. Valga postijaam 19. saj IV veerand Valga linn Raja 6 k
260. Valga katoliku kabel 18. saj Valga linn Riia 16 530
261. Elamu Valgas Riia 2 19. saj IV veerand Valga linn Riia 2 k
262. Linaait Valgas Riia 4 19. saj Valga linn Riia 4 ­
263. Kreisi ametiasutuste maja Valgas Riia 5 1780 Valga linn Riia 5 k
264. Elamu Valgas Sepa 10 20. saj algus Valga linn Sepa 10 k
265. Elamu Valgas Sõpruse 2 1893 Valga linn Sõpruse 2 ­
266. Ramsi vesiveski 19. saj Valga linn Tartu 2 ­
267. Valga Säde Seltsimaja 1909­1911 Valga linn Vabaduse 6 k
268. Valga Tütarlaste Gümnaasium 1908­1910 Valga linn Vabaduse 13 k
269. Elamu Valgas Vabaduse 26 1907 Valga linn Vabaduse 26 k
270. Elamu Valgas Vabaduse 31 1912 Valga linn Vabaduse 31 k
271. Killinge magasiait 19. saj Õru vald Killinge küla ­

Minister Signe KIVI

Kantsler Margus ALLIKMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json