Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 122, 1666

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 12.08.1999 nr 17

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) punktidele 3 ja 5 määran:

Tunnistada arhitektuurimälestiseks Põlva maakonnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht, endine number):

1. Ahja mõisa peahoone 18. saj lV veerand Ahja vald Ahja alevik k
2. Ahja mõisa park Ahja vald Ahja alevik k
3. Ahja mõisa piirdemüürid 19. saj Ahja vald Ahja alevik ­
4. Ahja mõisa ait-kelder 19. saj Ahja vald Ahja alevik ­
5. Ahja mõisa tall-tõllakuur 19. saj Ahja vald Ahja alevik ­
6. Ahja mõisa valitsejamaja 1920. saj Ahja vald Ahja alevik ­
7. Ahja mõisa sepikoda 19. saj Ahja vald Ahja alevik ­
8. Ahja mõisa jahimaja 19. saj lV veerand Ahja vald Ahja alevik ­
9. Ahja mõisa jahimaja tall 19. saj lV veerand Ahja vald Ahja alevik
10. Kärsa kõrts 19. saj Ahja vald Kärsa küla ­
11. Kärsa kõrtsi kaev 20. saj Ahja vald Kärsa küla ­
12. Kärsa kõrtsi saun 19. saj I pool Ahja vald Kärsa küla ­
13. Kärsa kõrtsi ait-kelder 19. saj Ahja vald Kärsa küla ­
14. Kärsa kõrtsi laut 19. saj Ahja vald Kärsa küla ­
15. Kärsa õigeusu kirik 18781879 Ahja vald Kärsa küla ­
16. Hinni talu rehielamu 19. saj II pool Kanepi vald Jõksi küla 400
17. Hinni talu ait 19. saj II pool Kanepi vald Jõksi küla 400
18. Hinni talu saun 19. saj II pool Kanepi vald Jõksi küla 400
19. Hinni talu laut 19. saj II pool Kanepi vald Jõksi küla 400
20. Hinni talu tall 19. saj II pool Kanepi vald Jõksi küla 400
21. Hinni talu kaev 19. saj II pool Kanepi vald Jõksi küla 400
22. Kanepi kirik 18061810 Kanepi vald Kanepi alevik k
23. Kanepi kirikuaed Kanepi vald Kanepi alevik k
24. Kanepi kirikuaia piirdemüür Kanepi vald Kanepi alevik k
25. Kanepi koolimaja 19. saj Kanepi vald Kanepi alevik 401
26. Kanepi koolimaja kõrvalhoone 19. saj Kanepi vald Kanepi alevik 401
27. Liismiti vesiveski 20. saj I veerand Kanepi vald Sõreste küla k
28. Roti vesiveski-elamu 1920. saj Kanepi vald Sõreste küla k
29. Roti vesiveski pais veekanaliga 1920. saj Kanepi vald Sõreste küla k
30. Roti vesiveski laut-kuur 20. saj Kanepi vald Sõreste küla k
31. Roti vesiveski ait-kuur-laut 20. saj Kanepi vald Sõreste küla k
32. Roti vesiveski saun-puukuur 20. saj Kanepi vald Sõreste küla k
33. Roti vesiveski talli varemed 1920. saj Kanepi vald Sõreste küla k
34. Roti vesiveski küün 1920. saj Kanepi vald Sõreste küla k
35. Varbuse postijaama peahoone 1865 Kanepi vald Varbuse küla 402
36. Varbuse postijaama postipoiste elamu 1865 Kanepi vald Varbuse küla 402
37. Varbuse postijaama hobusetall 1865 Kanepi vald Varbuse küla 402
38. Varbuse postijaama tõllakuur 1865 Kanepi vald Varbuse küla 402
39. Varbuse postijaama saun-sepikoda 1865 Kanepi vald Varbuse küla 402
40. Varbuse postijaama piirdemüürid 1865 Kanepi vald Varbuse küla 402
41. Varbuse mõisa ait-kuivati 19. saj II pool Kanepi vald Varbuse küla k
42. Varbuse mõisa tall-tõllakuur 19. saj II pool Kanepi vald Varbuse küla k
43. Varbuse mõisa moonakatemaja 19. saj II pool Kanepi vald Varbuse küla k
44. Varbuse mõisa park Kanepi vald Varbuse küla k
45. Lukatsi magasiait 19. saj Kõlleste vald Ihamaru küla k
46. Krootuse mõisa park Kõlleste vald Krootuse küla ­
47. Krootuse mõisa kelder 1903 Kõlleste vald Krootuse küla ­
48. Krootuse mõisa pargisild 20. saj I veerand Kõlleste vald Krootuse küla
49. Krootuse mõisa moonakatemaja 19. saj Kõlleste vald Krootuse küla ­
50. Vana-Piigaste mõisa ait-kuivati 19. saj I pool Kõlleste vald Piigaste küla
51. Vana-Piigaste mõisa tall-tõllakuur 19. saj Kõlleste vald Piigaste küla ­
52. Vana-Piigaste mõisa puukuur 19. saj Kõlleste vald Piigaste küla ­
53. Vana-Piigaste mõisa park Kõlleste vald Piigaste küla ­
54. Vana-Piigaste mõisa kõrts 19. saj Kõlleste vald Piigaste küla ­
55. Vana-Prangli mõisa sepikoda 19. saj Kõlleste vald Prangli küla k
56. Vana-Prangli mõisa park 19. saj Kõlleste vald Prangli küla ­
57. Vana-Prangli mõisa pargi piirdemüür 19. saj Kõlleste vald Prangli küla
58. Vana-Prangli mõisa talli varemed 19. saj Kõlleste vald Prangli küla ­
59. Vana-Prangli mõisa park 19. saj Kõlleste vald Prangli küla ­
60. Sahkri vesiveski 19. saj Kõlleste vald Veski küla k
61. Sahkri vesiveski pais veekanaliga 1920. saj Kõlleste vald Veski küla
62. Sahkri vesiveski elamu 1 20. saj I pool Kõlleste vald Veski küla ­
63. Sahkri vesiveski ait-kelder 20. saj I veerand Kõlleste vald Veski küla
64. Sahkri vesiveski elamu 2 1935 Kõlleste vald Veski küla ­
65. Sahkri vesiveski laut 1 20. saj II veerand Kõlleste vald Veski küla
66. Sahkri vesiveski laut 2 20. saj I veerand Kõlleste vald Veski küla
67. Sahkri vesiveski saun 20. saj I veerand Kõlleste vald Veski küla ­
68. Sahkri vesiveski kelder 20. saj I veerand Kõlleste vald Veski küla
69. Poka vesiveski 1925 Kõlleste vald Veski küla k
70. Joosu mõisa peahoone 18. saj Laheda vald Joosu küla k
71. Joosu mõisa park Laheda vald Joosu küla ­
72. Joosu mõisa ait 19. saj Laheda vald Joosu küla ­
73. Joosu mõisa kõrts 19. saj Laheda vald Joosu küla ­
74. Põlgaste mõisa peahoone 19. saj I pool Laheda vald Lahe küla k
75. Põlgaste mõisa park Laheda vald Lahe küla ­
76. Põlgaste mõisa piirdemüürid 19. saj II pool Laheda vald Lahe küla ­
77. Põlgaste mõisa valitsejamaja 19. saj I pool Laheda vald Lahe küla k
78. Põlgaste mõisa tall-tõllakuur 19. saj Laheda vald Lahe küla ­
79. Põlgaste mõisa moonakatemaja 1 19. saj Laheda vald Lahe küla k
80. Põlgaste mõisa moonakatemaja 2 19. saj Laheda vald Lahe küla k
81. Mustajõe kõrtsihoone 19. saj Laheda vald Mustajõe küla 405
82. Tilsi mõisa peahoone 19. saj Laheda vald Tilsi küla k
83. Tilsi mõisa park Laheda vald Tilsi küla ­
84. Tilsi mõisa pargigrott 19. saj II pool Laheda vald Tilsi küla ­
85. Tilsi mõisa tall-tõllakuur 19. saj II pool Laheda vald Tilsi küla ­
86. Tilsi mõisa laut 19. saj II pool Laheda vald Tilsi küla ­
87. Tilsi mõisa meierei 19. saj II pool Laheda vald Tilsi küla ­
88. Tilsi mõisa puukuur 19. saj II pool Laheda vald Tilsi küla ­
89. Tilsi mõisa piirdemüür ja väravapostid 19. saj II pool Laheda vald Tilsi küla
90. Jaanimõisa ait-kuivati 19. saj II pool Mooste vald Jaanimõisa küla k
91. Kauksi vesiveski 1920. saj Mooste vald Kauksi küla 403
92. Kauksi vesiveski pais 1920. saj Mooste vald Kauksi küla 403
93. Kauksi vesiveski elamu 20. saj I pool Mooste vald Kauksi küla 403
94. Kauksi vesiveski laut-ait 1920. saj Mooste vald Kauksi küla 403
95. Kauksi vesiveski talli varemed 1920. saj Mooste vald Kauksi küla 403
96. Mooste mõisa peahoone 20. saj algus Mooste vald Mooste alevik k
97. Mooste mõisa park ja alleed Mooste vald Mooste alevik ­
98. Mooste mõisa valitsejamaja 19. saj Mooste vald Mooste alevik ­
99. Mooste mõisa piirdemüürid väravate ja kellatorniga 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik k
100. Mooste mõisa tall-tõllakuur 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik k
101. Mooste mõisa laut 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik k
102. Mooste mõisa tall 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik k
103. Mooste mõisa sealaut 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik k
104. Mooste mõisa vankrikuur 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik k
105. Mooste mõisa sepikoda 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik k
106. Mooste mõisa puutöökoda 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik k
107. Mooste mõisa auruveski katlamajaga 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik
108. Mooste mõisa moonakatemaja 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik
109. Mooste mõisa ait 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik ­
110. Mooste mõisa kuivati 19. saj Mooste vald Mooste alevik ­
111. Mooste mõisa abihoone 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik
112. Mooste mõisa meierei 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik
113. Mooste mõisa tööriistakuur 20. saj I veerand Mooste vald Mooste alevik
114. Mooste mõisa viinakelder-elamu 1920. saj Mooste vald Mooste alevik
115. Mooste mõisa viinavabrik 1909 Mooste vald Mooste alevik k
116. Rasina mõisa peahoone tiibehitis 18. saj Mooste vald Rasina küla
117. Rasina mõisa park ja alleed Mooste vald Rasina küla
118. Rasina mõisa valitsejamaja 19. saj I pool Mooste vald Rasina küla
119. Rasina mõisa tall 19. saj Mooste vald Rasina küla
120. Rasina mõisa tuuleveski 19. saj Mooste vald Rasina küla
121. Orava mõisa ait 19. saj II pool Orava vald Orava küla
122. Orava mõisa teenijatemaja mantelkorsten 19. saj I pool Orava vald Orava küla
123. Orava mõisa tõllakuur 19. saj Orava vald Orava küla
124. Orava mõisa abihoone 19. saj Orava vald Orava küla
125. Põlva kirik 1419. saj Põlva linn Kesk 2 399
126. Põlva kirikuaed Põlva linn Kesk 2 399
127. Põlva kirikuaia piirdemüür Põlva linn Kesk 2 399
128. Kähri õigeusu kirik 1900 Põlva vald Kähri küla k
129. Partsi mõisa peahoone 19. saj II pool Põlva vald Partsi küla
130. Partsi mõisa park Põlva vald Partsi küla
131. Peri mõisa ait 1877 Põlva vald Peri küla k
132. Peri mõisa park ja allee Põlva vald Peri küla
133. Peri mõisa viinaköök 19. saj Põlva vald Peri küla
134. Rosma vesiveski 19. saj Põlva vald Rosma küla k
135. Rosma vesiveski pais 20. saj I pool Põlva vald Rosma küla k
136. Rosma vesiveski elamu 19. saj Põlva vald Rosma küla k
137. Rosma vesiveski laut 19. saj Põlva vald Rosma küla k
138. Rosma küla elamu I tiibhoonega 1920. saj Põlva vald Rosma küla
139. Rosma küla elamu I kelder 20. saj I pool Põlva vald Rosma küla
140. Rosma küla elamu I kaev 20. saj I pool Põlva vald Rosma küla
141. Rosma küla kauplus-elamu II 1920. saj Põlva vald Rosma küla
142. Rosma küla kauplus-elamu II ait-kelder 1920. saj Põlva vald Rosma küla
143. Rosma küla elamu III 1920. saj Põlva vald Rosma küla
144. Otteni vesiveski-elamu 19. saj Põlva vald Valgesoo küla k
145. Otteni vesiveski veekanal sillaga 19. saj Põlva vald Valgesoo küla k
146. Otteni vesiveski pais 1916 Põlva vald Valgesoo küla k
147. Otteni vesiveski ait 1926 Põlva vald Valgesoo küla k
148. Otteni vesiveski kuivati 20. saj I pool Põlva vald Valgesoo küla k
149. Kadaja talu elamu 19. saj IV veerand Põlva vald Vanaküla küla 406
150. Kadaja talu ait 19. saj IV veerand Põlva vald Vanaküla küla 406
151. Kadaja talu sepikoda 19. saj IV veerand Põlva vald Vanaküla küla 406
152. Kadaja talu tall-küün 1903 Põlva vald Vanaküla küla 406
153. Kadaja talu saun 20. saj I pool Põlva vald Vanaküla küla 406
154. Kadaja talu ait-kelder 20. saj I pool Põlva vald Vanaküla küla 406
155. Kadaja talu ait-kuur 20. saj I pool Põlva vald Vanaküla küla 406
156. Kadaja talu küün 20. saj I pool Põlva vald Vanaküla küla 406
157. Räpina õigeusu kirik 18291834 Räpina linn Apteegi 7 k
158. Räpina õigeusu kiriku kogudusehoone 19. saj II pool Räpina linn Apteegi 12
159. Räpina paberivabriku peakorpus 1904 Räpina linn Pargi 23
160. Räpina mõisa vesiveski 18. saj II pool Räpina linn Pargi 25 409
161. Räpina mõisa peahoone 19. saj I pool Räpina linn Pargi 28 408
162. Räpina mõisa tall-tõllakuur 19. saj II pool Räpina linn Pargi 29
163. Räpina mõisa aednikumaja 20. saj I pool Räpina linn Pargi 30
164. Räpina mõisa park Räpina linn Pargi 408
165. Räpina mõisa pargipaviljon 19. saj Räpina linn Pargi
166. Räpina kirik 1785 Räpina linn Võhandu 11 407
167. Räpina kirikuaed Räpina linn Võhandu 12 407
168. Leevaku tellisevabriku korsten 20. saj II veerand Räpina vald Leevaku küla
169. Rahumäe mõisa peahoone 1920. saj Räpina vald Rahumäe küla
170. Rahumäe mõisa park 19­20. saj Räpina vald Rahumäe küla ­
171. Ruusa mõisa ait-kuivati 19. saj II pool Räpina vald Ruusa küla k
172. Ruusa mõisa tall-tõllakuur väravapostidega 19. saj II pool Räpina vald Ruusa küla ­
173. Ruusa mõisa saun 19. saj II pool Räpina vald Ruusa küla ­
174. Toolamaa mõisa peahoone 18. saj Räpina vald Toolamaa küla k
175. Toolamaa mõisa kelder 19. saj Räpina vald Toolamaa küla ­
176. Toolamaa mõisa moonakatemaja-tall 19. saj Räpina vald Toolamaa küla ­
177. Toolamaa mõisa sepikoda 19. saj Räpina vald Toolamaa küla ­
178. Toolamaa mõisa viinaait 19. saj Räpina vald Toolamaa küla ­
179. Võõpsu õigeusu kirik 1872 Räpina vald Võõpsu alevik k
180. Krüüdneri mõisa park 19. saj Valgjärve vald Krüüdneri küla ­
181. Krüüdneri mõisa pargisild 19. saj Valgjärve vald Krüüdneri küla ­
182. Krüüdneri mõisa veskisild vesiveski varemetega 19. saj Valgjärve vald Krüüdneri küla ­
183. Krüüdneri mõisa õlleköögi keldrid 19. saj Valgjärve vald Krüüdneri küla ­
184. Krüüdneri mõisa õllemeistri elamu 19. saj Valgjärve vald Krüüdneri küla ­
185. Krüüdneri mõisa talli varemed 19. saj Valgjärve vald Krüüdneri küla ­
186. Krüüdneri mõisa moonakatemaja 1 19. saj Valgjärve vald Krüüdneri küla ­
187. Krüüdneri mõisa moonakatemaja 2 19. saj Valgjärve vald Krüüdneri küla ­
188. Maaritsa õigeusu kirik 1873 Valgjärve vald Maaritsa küla k
189. Pikajärve mõisa peahoone 20. saj I veerand Valgjärve vald Pikajärve küla k
190. Pikajärve mõisa park Valgjärve vald Pikajärve küla ­
191. Pikajärve mõisa ait-kuivati 19. saj II pool Valgjärve vald Pikajärve küla ­
192. Pikajärve mõisa jääkelder 19. saj II pool Valgjärve vald Pikajärve küla ­
193. Pikajärve mõisa laut 19. saj II pool Valgjärve vald Pikajärve küla ­
194. Pikajärve mõisa linnumaja 19. saj II pool Valgjärve vald Pikajärve küla ­
195. Pikajärve mõisa tall 19. saj II pool Valgjärve vald Pikajärve küla ­
196. Pikajärve mõisa teede piirdepostid 19. saj II pool Valgjärve vald Pikajärve küla ­
197. Valgjärve mõisa ait-kuivati 19. saj II pool Valgjärve vald Valgjärve küla ­
198. Valgjärve mõisa moonakatemaja varemed 19. saj II pool Valgjärve vald Valgjärve küla ­
199. Valgjärve mõisa puukuur 19. saj II pool Valgjärve vald Valgjärve küla ­
200. Kiidjärve vesiveski 1914 Vastse-Kuuste vald Kiidjärve küla 410
201. Kiidjärve mõisa ait-kuivati 19. saj II pool Vastse-Kuuste vald Kiidjärve küla ­
202. Pääsna vesiveski 20. saj I veerand Veriora vald Metsavaara küla k
203. Pääsna vesiveski elamu 1933 Veriora vald Metsavaara küla ­
204. Pääsna vesiveski laut-kuur 20. saj I veerand Veriora vald Metsavaara küla ­
205. Saatse õigeusu kirik 1801 Värska vald Saatse küla ­
206. Viira vesiveski 1937 Veriora vald Süvahavva küla k
207. Viira vesiveski elamu 1937 Veriora vald Süvahavva küla ­
208. Viira vesiveski pais veekanaliga 20. saj I pool Veriora vald Süvahavva küla ­
209. Viira vesiveski ait-kelder 20. saj I pool Veriora vald Süvahavva küla ­
210. Viira vesiveski laut 20. saj I pool Veriora vald Süvahavva küla ­
211. Süvahavva vesiveski 1900­1915 Veriora vald Süvahavva küla k
212. Süvahavva vesiveski pais 20. saj I veerand Veriora vald Süvahavva küla ­
213. Süvahavva vesiveski elamu 1922 Veriora vald Süvahavva küla ­
214. Veriora mõisa park Veriora vald Vändramaa küla ­
215. Veriora mõisa valitsejamaja 19. saj II pool Veriora vald Vändramaa küla ­
216. Veriora mõisa teenijatemaja 19. saj II pool Veriora vald Vändramaa küla ­
217. Veriora mõisa laut 19. saj II pool Veriora vald Vändramaa küla ­
218. Veriora mõisa abihoone 19. saj II pool Veriora vald Vändramaa küla ­
219. Veriora mõisa teede piirdepostid 19. saj II pool Veriora vald Vändramaa küla ­
220. Värska õigeusu kirik 1904­1907 Värska vald Värska alevik k

Minister Signe KIVI

Kantsler Margus ALLIKMAA