Teksti suurus:

Hageri jahipiirkonna, Leva jahipiirkonna ja Tammiku jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Hageri jahipiirkonna, Leva jahipiirkonna ja Tammiku jahipiirkonna moodustamine

Vastu võetud 17.08.2004 nr 104

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine õustumise aeg):

14.06.2005 nr 52 (RTL 2005, 72, 993) 03.07.2005

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387; 2003, 13, 70; 2004, 38, 258) § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. [Kehtetu - RTL 2005, 72, 993 - jõust. 03.07.2005]

§ 2. [Kehtetu - RTL 2005, 72, 993 - jõust. 03.07.2005]

§ 3. [Kehtetu - RTL 2005, 72, 993 - jõust. 03.07.2005]

§ 4. Tammiku jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Tammiku jahipiirkonna pindala on 8020 hektarit.

(2) Tammiku jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Tammiku jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Rapla maantee ja Tõdva–Nabala maantee ristumiskohast mööda Tõdva–Nabala maanteed Nabala–Tuhala maanteeni, jätkudes mööda Nabala–Tuhala maanteed Tuhala–Prillimäe maanteeni; teeristist mööda Tuhala–Prillimäe maanteed Tallinna–Rapla maanteeni, jätkudes mööda Tallinna–Rapla maanteed Tõdva–Nabala maanteeni.

§ 5. Tammiku jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmine

Tammiku jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab Harjumaa Keskkonnateenistus.

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ester TUIKSOO

Kantsler  Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json