Teksti suurus:

Riigi Teataja Lisas avalikustamisele kuuluvate endise NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud Kaitsepolitseiameti teadaannete ärakirjad

Väljaandja:Kaitsepolitseiamet
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2005, 79, 0

Riigi Teataja Lisas avalikustamisele kuuluvate endise NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud Kaitsepolitseiameti teadaannete ärakirjad

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik

30.03.2005. a teadaanne nr 5

PEETER SEPPER (sünd 24.09.1954 Eesti, Kiviõli) – OÜ Haldur

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kooli kõrgemad
kursused Taškendis – kuulaja
08.1978–01.1979
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu linnaosakonna 2. jaoskond – operatiivvolinik 01.1979–1982
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu linnaosakonna 5. jaoskond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik, jaoskonna ülem 1982–08.1991

12.08.2004. a teadaanne nr 269

VALERI BELOV (sünd 02.12.1945 Venemaa, Moskva oblast) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna 1. jaoskond – vanemluuraja 07.1968–10.1977

25.01.2005. a teadaanne nr 270

VALERI BOITŠENKO (sünd 01.07.1957 Eesti, Tallinn) – AS Tallinna Lennujaam sideosakonna valveinsener

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee elektromehhaanik 25.12.1978–
03.05.1988
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee vanemelektromehhaanik 03.05.1988–
02.09.1991

17.02.2005. a teadaanne nr 277

OLGA DANILOVA (sünd 16.05.1962 Venemaa, Vladimiri linn) – Tallinna Vangla spetsialist-psühholoog

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakond – sekretär, tõlk, operatiivvolinik 09.1983–08.1991

22.02.2005. a teadaanne nr 285

JELENA DJATŠKOVA (sünd 26.11.1964 Venemaa, Leningrad) – töötu

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Sekretariaat – masinakirjutaja, asjaajaja 09.1982–09.1989

03.03.2005. a teadaanne nr 306

JELENA VORONOVA (sünd 25.01.1966 Eesti, Tallinn) – OÜ Juveel valuvormi valmistaja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna 4. jaoskonna inspektor 03.1987–10.1991

04.04.2005. a teadaanne nr 417

SERGEI GRATŠOV (SERGEY GRACHEV) (sünd 03.11.1965 Eesti, Tallinn) – AS Petromaks Stividor dokker

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond – korrapidaja 09.11.1988–
15.11.1991

21.03.2005. a teadaanne nr 427

MARAT ISMAGILOV (sünd 17.11.1963 Kasahstan, Karaganda oblast) – OÜ Ultrapower direktor

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kõrgemad kursused Kiievis – kursant 09.1988–09.1989
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohtla-Järve osakond – operatiivvolinik 09.1989–04.1991

04.04.2005. a teadaanne nr 470

ENN KEERSALU (sünd 04.11.1945 Eesti, Rapla maakond, Kaiu vald) – AS Glamox HE metallitööline

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Harju rajooni osakonna Rapla jaoskond – nooremoperatiivvolinik, operatiivvolinik 1972–1983
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Moskvas – kursant 1974–1979
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Harju rajooni osakond – vanemoperatiivvolinik 1983–01.04.1991

21.02.2005. a teadaanne nr 477

KALJO KIVISTO (sünd 16.05.1929 Eesti, Tartu maakond, Nõo vald) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Järva maakonna osakond – operatiivvoliniku abi 28.07.1949–
10.1950
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Türi rajooniosakond – operatiivvoliniku abi 10.1950–05.1951
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartu linnaosakonna uurimisjaoskond – uurija 05.1951–11.1952
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartu rajooniosakond – tõlk 11.1952–02.1953
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Põlva rajooniosakond – operatiivvolinik 02.1953–04.1954
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Rapla rajooniosakond – vanemoperatiivvolinik 04.1954–10.1967
7. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool Kiievis – kursant 08.1955–01.1956
8. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Võru rajooniosakond – vanemoperatiivvolinik 10.1967–12.1969
9. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Pärnu linnaosakond – vanemoperatiivvolinik 12.1969–
19.12.1978

07.03.2005. a teadaanne nr 489

OKSANA KOZLOVA (sünd 24.09.1971 Venemaa, Moskva oblast) – töötu

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, masinakirjutaja 03.1990–10.1991

21.02.2005. a teadaanne nr 495

VALERI KRUTŠINKIN (sünd 26.12.1954 Ukraina, Tšernigovi oblast, Priluki linn) – OÜ Elme Metall müügijuht; AS Masinaehitaja nõukogu liige

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Leningradis – kursant 01.1983–06.1983
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee   Kohtla-Järve linna osakond – nooremoperatiivvolinik 28.12.1982–
08.1983
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Pärnu linna osakond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik, osakonna ülema asetäitja 08.1983–
13.12.1991

21.02.2005. a teadaanne nr 499

KUSTAV KUIV (sünd 24.08.1922 Eesti, Tartu maakond, Veski vald) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartu maakonna osakond – tõlk 01.09.1948–
03.1949
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Jõgeva rajooniosakond – tõlk 03.1949–09.1949
3. NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeerium kool Vilniuses – kursant 09.1949–05.1950
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Jõgeva rajooniosakond – tõlk 05.1950–10.1950
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Mustvee rajooniosakond – tõlk 10.1950–03.1954
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Mustvee rajooniosakond – tõlk 03.1954–11.1959
7. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Jõgeva rajooniosakond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 11.1959–
29.07.1966

27.01.2005. a teadaanne nr 518

GALINA KÜTT (KYUTT) (sünd 22.03.1945 Venemaa, Kostroma oblast) – AS V.G.A. Kaubandus referent

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehniline osakond – tõlk 14.06.1976–
31.12.1991

04.03.2005. a teadaanne nr 544

HANNES MARIPUU (sünd 09.08.1965 Eesti, Tapa linn) – Tallinna Loomaaed, heakorrateenistuse ülem

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehnilise osakonna 6. jaoskond – kontrolör 09.1987–08.1990

18.03.2005. a teadaanne nr 545

TARMO MARIPUU (sünd 01.06.1950 Eesti, Saare maakond) – AS Tallinna Sadam ohutusjärelevalve spetsialist

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kooli kõrgemad kursused Minskis – kuulaja 09.1977–06.1978
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Harju rajooni osakond – operatiivvolinik 06.1978–1986
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond – operatiivvolinik 1986–12.1991

04.03.2005. a teadaanne nr 552

NIKOLAI MIKHAILOV (sünd 03.12.1949 Venemaa, Novgorodi oblast) – sõjaväepensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad sõjaväe-vastuluure kursused Novosibirskis – kuulaja 01.1974–12.1974
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Leningradi sõjaväeringkonna RJK eriosakond – operatiivvolinik (teenistuskoht Tapal) 02.1975–10.1977
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Keskväegrupi RJK eriosakond Tšehhoslovakkias – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 10.1977–09.1982
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Balti sõjaväeringkonna RJK eriosakond – vanemoperatiivvolinik (teenistuskoht Gussevi linn Kaliningradi oblastis Venemaal) 09.1982–12.1983
5. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Turkestani sõjaväeringkonna 40. armee RJK eriosakond – vanemoperatiivvolinik (teenistuskoht Afganistanis) 12.1983–12.1985
6. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Balti sõjaväeringkonna RJK eriosakond, sõjaväeosa 44417 – vanemoperatiivvolinik (teenistuskoht Riias) 12.1985–04.1986
7. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Balti sõjaväeringkonna 144. motolaskurdiviisi RJK eriosakond, sõjaväeosa 42380 – vanemoperatiivvolinik (teenistuskoht Tallinnas) 04.1986–06.1986
8. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Balti sõjaväeringkonna 144. motolaskurdiviisi RJK eriosakond, sõjaväeosa 42380 – vanemoperatiivvolinik (teenistuskoht Tapal) 06.1986–08.1989
9. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Lõuna väegrupi RJK eriosakond Ungaris – vanemoperatiivvolinik 08.1989–03.1990
10. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Balti sõjaväeringkonna 144. motolaskurdiviisi RJK eriosakond, sõjaväeosa 42380 – operatiivvolinik (teenistuskoht Tapal) 03.1990–12.1991

07.02.2005. a teadaanne nr 554

NIKOLAI MIHHAILOV (NIKOLAY MIKHAYLOV) (sünd 24.08.1940 Ukraina, Donetski oblast, Konstantinovka linn) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusjaoskond – valvur 08.08.1967–1969
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Moskvas – kursant 1973–1978
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee kaadriosakond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1969–1988
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee korrapidamisteenistus – korrapidaja, vastutav korrapidaja 1988–12.1990
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee kaadriosakond – vanemoperatiivvolinik 12.1990–
31.12.1991

31.03.2005. a teadaanne nr 564

VALENTINA MUSAKKO (sünd 29.04.1950 Eesti, Rakvere) – AS Rakvere Lihakombinaat vorstivormija

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Rakvere rajooni jaoskond – sekretär-masinakirjutaja 08.1974–03.1991

21.03.2005. a teadaanne nr 565

OLEG MUTONEN (sünd 23.03.1964 Eesti, Kohtla-Järve) – ei tööta

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kooli kõrgemad kursused Minskis – kursant 09.1989–03.1991
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohtla-Järve linna osakond – operatiivvolinik 03.1991–10.1991

11.03.2005. a teadaanne nr 566

JURI MÕTSÕK (sünd 27.02.1964 Eesti, Tallinn) – OÜ Dagmer autojuht

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond – autojuht 10.1984–12.1991

16.03.2005. a teadaanne nr 570

JAAN MÄNNISTE (sünd 14.03.1930 Eesti, Pärnu) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna 2. jaoskond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1956–12.1985

28.03.2005. a teadaanne nr 580

ALEKSANDRA VINOGRADOVA (sünd 06.08.1954 Venemaa, Brjanski oblast, Trubatševski rajoon) – korteriühistu «Ranna Majakas» raamatupidaja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakond – inspektor 20.06.1988–
21.10.1991

24.01.2005. a teadaanne nr 588

EVGENY NOVOSELOV (sünd 13.07.1961 Eesti, Tallinn) – FIE

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Dzeržinski nim NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgem kool – kuulaja 07.1982–08.1987
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee uurimisosakond – uurija 08.1987–10.1989
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee uurimisosakond – vanemuurija 10.1989–10.1991

10.03.2005. a teadaanne nr 590

GONDO OLEVSOO (sünd 14.06.1927 Eesti, Tartu) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartu osakonna Ahja operatiivpunkt – tõlk 06.1946–07.1946
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartu osakonna Ahja operatiivpunkt – operatiivvoliniku abi 08.1946–11.1946
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium RJM 4. osakonna tagaotsimise grupp – operatiivvoliniku abi (teenistuskohaga Tartus) 11.1946–01.1948
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium RJM 4. osakonna tagaotsimise grupp – operatiivvolinik (teenistuskohaga Tartus) 01.1948–01.1949
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartu osakonna 2-N jaoskond – operatiivvolinik 01.1949–10.1950
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Otepää rajooni osakond – osakonna ülema asetäitja 10.1950–05.1952

22.03.2005. a teadaanne nr 608

VYACHESLAV PASKO (sünd 06.04.1951 Venemaa, Ufaa linn) – töötu

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Narva linna jaoskond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 06.1980–11.1989
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kooli kõrgemad kursused Leningradis – kuulaja 09.1981–02.1982

27.01.2005. a teadaanne nr 612

VIKTOR PETŠNIKOV (sünd 26.07.1956 Eesti, Tallinn) – Skorpioni Julgestusteenistuse ASi tehnik

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakond – side elektromehaanik 01.1977–01.1979
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna 1. jaoskond – tehnikagrupi luuraja, vanemluuraja, insener 01.1979–10.1991

08.03.2005. a teadaanne nr 613

IGOR GERAŠTŠENKO (sünd 11.12.1959 Eesti, Tallinn) – Spordiklubi Taifu juhatuse liige

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 6. jaoskond – operatiivvolinik 10.1987–02.1990

04.04.2005. a teadaanne nr 621

SVETLANA PODŠIVALOVA (sünd 09.03.1957 Eesti, Tallinn) – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla sekretär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehniline osakond (OTO) – tõlk 04.1987–08.1991

26.01.2005. a teadaanne nr 627

VIKTOR PRETSKAILO (sünd 20.07.1959 Eesti, Tallinn) – AS Eesti Post elektrik

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakond – side elektromehaanik 03.1982–09.1991

21.03.2005. a teadaanne nr 630

YURY PRILIPKO (sünd 27.02.1935 Usbekistan, Taškendi oblast) – sõjaväepensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK keskkool nr 303 Vilniuses – kursant 02.1958–02.1960
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohtla-Järve linna osakond – nooremoperatiivvolinik, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 03.1961–04.1986

31.01.2005. a teadaanne nr 643

JUHANNES REPSON (sünd 23.06.1927 Venemaa, Kirovi oblast, Oparino rajoon) – sõjaväepensionär

1. NSV Liidu Julgeoleku Ministeerium, Riikliku Julgeoleku Komitee operatiivtöötajate aastased kursused Leningradis 1946, 1950 ja 1958
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat, Julgeoleku Ministeerium, Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond – luuraja, vanemluuraja;
4. osakonna 2. jaoskond – jaoskonnaülema asetäitja;
4. osakonna 5. jaoskond – jaoskonnaülema asetäitja;
2. osakonna 7. jaoskond – jaoskonnaülem;
7. osakond – osakonnaülema asetäitja
12.1944–06.1974

21.03.2005. a teadaanne nr 681

IGOR SKRIPNIKOV (sünd 19.09.1958 Venemaa, Stavropoli krai) – Kiviõli Keemiatööstuse OÜ katlakütja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohtla-Järve linna osakond – operatiivvolinik 12.1985–02.1986
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kool Leningradis – kuulaja 02.1986–07.1986
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohtla-Järve linna osakond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 07.1986–11.1991

04.02.2005. a teadaanne nr 683

VIKTOR SMIRNOV (sünd 10.02.1958 Venemaa, Pihkva oblast, Ostrov) – FIE

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool Sverdlovskis – kuulaja 1984
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Raadiopeilingaatorjaam – radist 12.09.1983–
15.10.1990

31.03.2005. a teadaanne nr 702

NIKOLAI ŽDANOV (sünd 20.01.1942 Eesti, Tallinn) – AS Eesti Post postivedaja

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Sõjaväeosa nr 2133, RJK eriosakonna operatiivvolinik Hiiumaal 11.1968–10.1970
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 106. piirivalvesalk, RJK eriosakonna vanemoperatiivvolinik Tallinnas 10.1970–01.1974
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 72. piirivalvesalk, RJK eriosakonna vanemoperatiivvolinik Karjala ANSV-s 01.1974–05.1977
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 82. piirivalvesalk, RJK eriosakonna vanemoperatiivvolinik Murmanskis 05.1977–04.1984
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Rakvere jaoskond – jaoskonnaülem 04.1984–1990
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna 4. jaoskond – vanemoperatiivvolinik 1990–11.1991

29.03.2005. a teadaanne nr 713

LEMBI TŠINARJOVA (sünd 12.04.1932 Venemaa, Leningradi oblast) – Mustamäe haigla liftöör

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium, Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Peavalitsus, Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Operatiiv-tehniline osakond – tõlk 07.1952–10.1991

31.03.2005. a teadaanne nr 714

TÕNU TASUJA (sünd 08.01.1952 Eesti, Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aaspere küla) – FIE

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Rakvere rajooni jaoskond – operatiivvolinik 09.1979–1986
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee operatiivtöötajate täienduskursused Taškendis – kuulaja 04.1982–05.1982
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Rakvere rajooni jaoskond – jaoskonna ülema asetäitja 1986–1987
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Jõgeva rajooni jaoskond – jaoskonnaülem 1987–11.1989

03.03.2005. a teadaanne nr 716

VALERI TJAGUNOV (sünd 24.04.1951 Venemaa, Primorje krai) – OÜ Meklar KE

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Arvatud NSV Liidu RJK reservi 02.1982
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Sõjaväeosa nr 44417, RJK kursused Riias 1983
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Sõjaväeosa nr 06468, RJK kursused Minskis 1987
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Sõjaväeosa nr 36826 kursused Tšernobõlis, RJK eriosakonna operatiivvolinik 07.–08.1989

09.02.2005. a teadaanne nr 729

SERGEI TŠEBOTARJOV (sünd 06.02.1957 Eesti, Tartu) – OÜ Tveran müügijuht

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee kaadriosakond – operatiivvolinik 12.02.1985–
09.1985
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Leningradis – kuulaja 09.1985–
02.1986
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee kaadriosakond –  operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 02.1986–
08.04.1991

22.03.2005. a teadaanne nr 735

GENNADY CHEVELEV (sünd 23.05.1958 Eesti, Kohtla-Järve) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohtla-Järve linna osakond – autojuht 1979–12.1991

14.03.2005. a teadaanne nr 739

OLEG TŠIŽIKOV (sünd 18.03.1963 Saksamaa, Potsdam) – AS Caesar turvateenistus teenistusjuht

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna 4. jaoskond – operatiivvolinik 1989–1991

01.02.2005. a teadaanne nr 741

VADIM TŠURBANOV (sünd 30.05.1950 Eesti, Tallinn) – töövõimetuspensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgemad kursused Minskis – kuulaja 08.1976–
07.1977
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 2. ja 4. jaoskond – nooremoperatiivvolinik, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 08.1977–
12.1991
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kvalifikatsiooni tõstmise kursused Kiievis – kuulaja 1980
1987

22.03.2005. a teadaanne nr 743

OLEG TSYGANOV (sünd 08.08.1966 Venemaa, Saraatovi oblast) – AS Nitrofert kontrolör

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Džersinski nim NSV Liidu RJK kõrgem kool Moskvas – kuulaja 1973–1979
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohta-Järve osakond – operatiivvolinik ja vanemoperatiivvolinik 12.1968–06.1991

08.02.2005. a teadaanne nr 746

GENNADI URB (sünd 15.12.1948 Eesti, Järva-Jaani) – OÜ Bestland juhatuse liige

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1974–1979
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Dzeržinski nim NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgem kool – kuulaja 1979
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond (töökoht ENSV Teaduste Akadeemia välissuhtlemise osakond, vaneminspektor) 1980–1983
4. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond (töökoht NSVL Kaubandusesindus Ida-Berliinis, vaneminsener) 1983–1988
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond (töökoht Vabariikliku Isemajandava Kaubanduskoondise «Estimpeks» peadirektori asetäitja) 1988–1991

04.04.2005. a teadaanne nr 758

IGOR VESSELOV (sünd 17.12.1962 Venemaa, Kostroma oblast, Bui linn) – AS Norma transporditööline

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond (varistruktuur «Teadusliku Uurimise Instituut «Mikron» konstrueerimisbüroo») – tehnik 10.11.1984–
31.03.1986
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Leningradis – autojuhi kursused 1986
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond (varistruktuur «Teadusliku Uurimise Instituut «Mikron» konstrueerimisbüroo») – autojuht 31.03.1986–
31.10.1991

28.03.2005. a teadaanne nr 762

HARRY VIIKBERG (sünd 07.04.1963 Eesti, Pärnumaa, Koonga küla) – ASi Elion Ettevõtted transmissiooni insener

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond – nooremoperatiivvolinik 05.1986–01.1987

08.02.2005. a teadaanne nr 763

JÜRI VIIRAS (sünd 09.08.1950 Eesti, Tallinn) – pensionär

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Dzeržinski nim NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgem kool – kuulaja 1973–1978
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna 7. jaoskond – operatiivvolinik 1978–05.1979
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Narva linna jaoskond – operatiivvolinik 05.1979–1980
4. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kursused Moskva lähedal Balašõhas – kursant 1980
5. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Afganistanis – operatiivvolinik 1981–1982
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Paide rajooni osakond – operatiivvolinik 1982–05.1985
7. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 05.1985–1988

22.02.2005. a teadaanne nr 767

OLEG VOINOV (sünd 14.09.1946 Venemaa, Kalinini oblast) – sõjaväepensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Jõgeva rajooni jaoskond – operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 07.1974–09.1984
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas – kaugõppe kuulaja 1980–1983
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Magadani oblasti valitsuse Bilibino jaoskond – vanemoperatiivvolinik 10.1984–06.1989
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond – vanemoperatiivvolinik 07.1989–10.1989
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Jõgeva rajooni jaoskond – jaoskonna ülem 10.1989–03.1991
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu linnaosakond – vanemoperatiivvolinik 03.1991–10.1991

02.12.2004. a teadaanne nr 776

BORIS KÄRNER (sünd 17. 04. 1931 Eesti, Saaremaa, Kuressaare) – pensionär

1. Eesti NSV Julgeoleku Ministeerium Saaremaa osakond – tõlk 25.11.1949 – 04.1951
2. NSVL Julgeoleku Ministeeriumi Vilniuse kool (s/o nr 303) kursant 03.1951– 03.1953
3. Eesti NSV Siseasjade Ministeeriumi koosseisu kuulunud Riikliku Julgeoleku Peavalitsus 5. osakond – operatiivvolinik 1953
4. Eesti NSV Siseasjade Ministeeriumi koosseisu kuulunud Riikliku Julgeoleku Peavalitsus Pärnu osakond – operatiivvolinik 1953–1954
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond – operatiivvolinik 1954–10.12.1955

16.03.2005. a teadaanne nr 779

GENNADI ADAMSON (sünd 01.12.1933 Venemaa, Pihkva oblast) – sõjaväepensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakonna sidejaam Valkas (Lätis) – tehnik 11.1961–07.1968
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakonna sidejaam Pärnus – insener 07.1968–09.1980
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakonna sidejaam Pärnus – ülem 09.1980–12.1991

27.01.2005. a teadaanne nr 782

GENNADI AGROV (sünd 14.06.1953 Eesti, Tallinn) – OÜ Alfa Service arendusdirektor

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas – kursant 1983–1988
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond – nooremoperatiivvolinik 07.1977–1981
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond – operatiivvolinik 1981–1986
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond – vanemoperatiivvolinik 1986–1991
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 2. jaoskond – ülem 1991–09.1991

14.03.2005. a teadaanne nr 792

LARISSA BESPALOVA (sünd 25.11.1969 Eesti, Tallinn) – töötu

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Sekretariaat – asjaajaja 1987–1989

21.01.2005. a teadaanne nr 801

LARISSA GRITSAI (sünd 14.04.1948 Venemaa, Pihkva) – Astlanda Hotelli AS nõudepesija

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kaadriosakond – masinakirjutaja ja stenografist 06.09.1972–
21.05.1979

04.02.2005. a teadaanne nr 802

VIKTOR ERLIH (sünd 14.11.1949 Venemaa, Leningradi oblast) – AS Merko Ehitus armeerija

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond – autojuht 01.1972–05.1982

25.01.2005. a teadaanne nr 808

ALEXANDER GAYDAY (ALEKSANDR GAIDAI) (sünd 28.08.1952 Läti, Liepaja) – OÜ VP Market transporditöötaja

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Piirivalvekool Moskvas – kursant 09.1969–06.1973
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakond – vanemoperatiivvolinik 03.1990–
31.10.1991

21.01.2005. a teadaanne nr 817

VALERI (VALERY) IVANOV (sünd 02.03.1941 Venemaa, Habarovski krai, Oktoobri rajoon) – OÜ Kippel võtmevalmistaja

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee piirivalvekool Alma-Atas – kursant 09.1958–08.1961
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool Novosibirskis – kuuulaja 09.1968–02.1969
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee s/o 54193 (Sahhalini piirivalvesalk) eriosakond – operatiivvolinik 03.1968–08.1972
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee s/o 2483 (Narõni piirivalvesalk) eriosakond – operatiivvolinik 08.1972–10.1973
5. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee s/o 9795 (Murgabi piirivalvesalk) eriosakond – vanemoperatiivvolinik 10.1973–12.1975
6. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee s/o 2499 (Dalneretšeni piirivalvesalk) eriosakond – operatiivvolinik 12.1975–03.1977
7. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee s/o 1228 (Tallinna piirivalvesalk) eriosakond – operatiivvolinik 03.1977–11.1982

11.02.2005. a teadaanne nr 818

VLADIMIR IVANOV (sünd 15.03.1943 Venemaa, Leningrad) – pensionär

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Alma-Atas – kursant 09.1962–09.1966
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna piirivalvesalga eriosakond – operatiivvolinik 10.1967–
10.10.1969

31.03.2005. a teadaanne nr 819

VITALI IVAŠIN (sünd 26.01.1964 Eesti, Rakvere) – OÜ N-Kaubandus laotööline

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Rakvere jaoskond  – operatiivvolinik 12.1990–08.1991

04.02.2005. a teadaanne nr 820

ALEXANDER YAKUSHEV (sünd 19.11.1927 Venemaa, Brjanski oblast) – sõjaväepensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Taga-Kaukaasia sõjaväeringkonna 4. armee eriosakond (Bakuu) – vanemuurija 10.1958–04.1960
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Balti sõjaväeringkonna eriosakond (Riia) – uurija, vanemoperatiivvolinik 07.1960–09.1965
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 8. motoriseeritud laskurdiviisi eriosakond (Tallinn) – osakonna ülema asetäitja 09.1965–06.1967
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 144. motoriseeritud laskurdiviisi eriosakond (Tallinn) – osakonna ülem 06.1967–04.1971
5. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 14. motoriseeritud laskurdiviisi eriosakond (endine Saksa DV) – osakonna ülem 04.1971–07.1976
6. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 144. motoriseeritud laskurdiviisi eriosakond (Tallinn) – osakonna ülem 09.1976–12.1987

18.02.2005. a teadaanne nr 821

JOHANNES JALAKAS (sünd 18.03.1927 Venemaa, Leningradi oblast) – sõjaväepensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond – operatiivvolinik 01.1955–04.1955
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee uurimisosakond – uurija 04.1955–08.1955
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee operatiivtöötajate kursused Kiievis – kuulaja 08.1955–07.1956
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee kaadriosakond – inspektor 07.1956–10.1956
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. ja 4. osakond – operatiivvolinik 10.1956–12.1958
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kingissepa rajooni osakond ja Haapsalu rajooni jaoskond – vanemoperatiivvolinik Hiiumaal 12.1959–12.1968
7. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Paide rajooni jaoskond – vanemoperatiivvolinik 12.1968–03.1975
8. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Operatiivtöötajate kursused Taškendis – kuulaja 08.1976–12.1976
9. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kingissepa rajooni osakond – vanemoperatiivvolinik 03.1975–06.1985

17.02.2005. a teadaanne nr 830

NIKOLAY KORYTNIKOV (sünd 26.12.1948 Läti, Riia linn) – sõjaväepensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee sõjaväeosa nr 44261, sõjaväe julgeoleku kõrgemad kursused Novosibirskis – kuulaja 08.1978–08.1979
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee sõjaväeosa nr 39262 eriosakond (Tartu) – operatiivvolinik 08.1979–01.1981
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee sõjaväeosa nr 39262 eriosakond (Tartu) – vanemoperatiivvolinik 01.1981–11.1985
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee sõjaväeosa nr 25349 eriosakond (Žitomir, Ukraina) – osakonna ülema asetäitja 11.1985–12.1986
5. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee sõjaväeosa nr 05773 eriosakond (Panevežys, Leedu) – osakonna ülema asetäitja 01.1987–01.1989
6. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee sõjaväeosa nr 05773 eriosakond (Panevežys, Leedu) – osakonna ülem 01.1989–07.1992

24.01.2005. a teadaanne nr 834

LEONID KOTELNIKOV (sünd 04.03.1937 Venemaa, Habarovsk) – pensionär

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Vilniuses – kursant 1955–1957
2. Leedu NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Vevise rajooniosakond – operatiivvolinik 08.1957–
21.05.1959

28.02.2005. a teadaanne nr 840

SERGEI KRIVOŠEI (sünd 07.12.1959 Ukraina, Sumõ oblast) – OÜ Revestal Grupp peaspetsialist

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kõrgemad kursused Minskis – kuulaja 09.1988–03.1990
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna 2. jaoskond – operatiivvolinik 03.1990–09.1991

30.03.2005. a teadaanne nr 844

NATALIA KUZNETSOVA (sünd 08.01.1956 Venemaa, Kemerovo oblast) – töövõimetuspensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu osakond – sekretär-masinakirjutaja 01.1988–10.1991

22.02.2005. a teadaanne nr 846

OLEG LUKJANOVITŠ (sünd 01.07.1962 Eesti, Tallinn) – OÜ Borinberg mänedžer

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas – kursant 1984–1989
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Võru rajooni jaoskond – operatiivvolinik 10.1989–10.1991

28.03.2005. a teadaanne nr 848

TATJANA MAGADEJEVA (sünd 04.04.1954 Venemaa, Leningradi oblast, Iljino küla) – AS Sared raamatupidaja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat – inspektor 29.10.1985–
16.12.1991

25.01.2005. a teadaanne nr 849

DMITRI MAHLENKOV (sünd 22.09.1962 Valgevene, Gomeli oblast, Dobruški linn) – AS Võrguvara logistik

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee elektromehhaanik 08.01.1985–
02.09.1991

11.03.2005. a teadaanne nr 854

ANDREI MATIN (sünd 17.05.1966 Eesti, Tallinn) – OÜ C & C autojuht

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakond – elektromehhaanik 06.1987–10.1989

24.01.2005. a teadaanne nr 862

VLADIMIR NEFEDOV (sünd 23.11.1928 Venemaa, Belgorodi oblast, Aleksejevska rajoon) – pensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Aserbaidžaani NSV Astrahanbazari raj, 43. piirivalvesalga eriosakond – ohvitser 05.1962–03.1964
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Aserbaidžaani NSV Astrahanbazari raj, 43. piirivalvesalga eriosakond – vanemohvitser 03.1964–08.1967
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Gruusia NSV Adžaaria, 10. piirivalvesalga eriosakond – ülem 08.1967–08.1971
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Aserbaidžaani NSV Lenkorani linn, 44. piirivalvesalga eriosakond – ülem 08.1971–07.1973
5. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Eesti NSV Tallinn, 106. piirivalvesalga eriosakond – ülem 08.1973–
19.02.1979

15.02.2005. a teadaanne nr 865

IGOR NOVIKOV (sünd 04.04.1961 Venemaa, Smolensk) – AS ABB tööline

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgema kooli kursused Minskis – kuulaja 09.1988–02.1990
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakonna 1. jaoskond – operatiivvolinik 03.1990–10.1991

28.02.2005. a teadaanne nr 870

ERIK PIPER (sünd 26.06.1929 Venemaa, Leningradi oblast, Kingissepa rajoon) – sõjaväepensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Majandusosakond – autoremondilukksepp 02.1948–04.1950
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Majandusosakond – autoremondilukksepp 01.1953–06.1960
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Majandusosakond – autoremondilukksepp 12.1967–10.1991

25.02.2005. a teadaanne nr 880

EDVARD RUPNJAK (sünd 09.09.1961 Venemaa, Tšeljabinsk) – AS Budampex tegevdirektor

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakond – side elektromehaanik 01.1986–09.1987
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Kiievis – kursant 09.1987–06.1988
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 8. jaoskond (šifreerimisjaoskond) – šifreerija 06.1988–12.1990

07.03.2005. a teadaanne nr 887

ALEKSEI SALUMAA (sünd 03.08.1960 Eesti, Kuressaare) – AS Tallink Grupp Peterburi esinduse juhataja

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas – kõrgemate kursuste kuulaja 08.1986–08.1988
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakonna 2. jaoskond – operatiivvolinik 08.1988–10.1991

24.01.2005. a teadaanne nr 889

JURI SAVINOV (sünd 16.12.1950 Eesti, Tallinn) – Tallinna Lastekodu kasvataja abi

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Leningradis – kursant 09.1975–
02.1976
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee info-analüüsi jaoskond – operatiivvolinik 29.07.1975–
01.03.1982

14.02.2005. a teadaanne nr 891

ERICH SIBUL (sünd 24.10.1929 Venemaa, Omsk) – pensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Erikool nr 303 Vilniuses – kursant 09.1952–07.1954
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tõrva rajooni osakond – operatiivvolinik 09.1954–06.1955

18.03.2005. a teadaanne nr 895

EDUARD SMEKALOV (sünd 14.10.1964 Eesti, Tallinn) – OÜ Campoman maaler

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond – autojuht 03.1987–12.1991

18.03.2005. a teadaanne nr 896

ANDREI SOKOLOV (sünd 08.06.1959 Eesti, Kiviõli) – OÜ Scantrans meister

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakonna 3. jaoskond – nooremoperatiivvolinik ja operatiivvolinik 09.1987–10.1991

02.03.2005. a teadaanne nr 902

IGOR ŠINKEVITŠ (sünd 08.08.1966 Venemaa, Karjala) – AS Bi-info nõunik

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kõrgemad kursused Gorkis – kuulaja 08.1988–04.1989
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Uurimisosakond, rehabiliteerimisgrupp – nooremoperatiivvolinik 04.1989–09.1989
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse osakond – operatiivvolinik 10.1989–07.1991

27.01.2005. a teadaanne nr 906

IGOR ZAZULIN (sünd 14.02.1962 Eesti, Tallinn) – OÜ Komanchero müügijuht

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Minskis – kursant 01.09.1987–
31.08.1988
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond – operatiivvolinik 01.09.1988–
03.1989
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee rehabiliteerimise grupp – operatiivvolinik 03.1989–03.1991
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee korrapidamisteenistus – korrapidaja 03.1991–
30.11.1991

24.01.2005. a teadaanne nr 907

ALEXANDER ZAYTSEV (sünd 17.12.1946 Venemaa, Vladimiri oblast) – OÜ Anstada Grupp autojuht

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee autojuht 12.07.1971–
12.07.1975

18.02.2005. a teadaanne nr 909

YURY ZIMAKOV (sünd 19.02.1948 Eesti, Tallinn) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna 1. jaoskond – luuraja 05.1968–06.1970
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna 2. jaoskond – luuraja 08.1970–03.1978

15.03.2005. a teadaanne nr 914

SERGEI TALABIRTŠUK (sünd 03.11.1959 Eesti, Tallinn) – OÜ Mobeston autovaruosad.ee juhataja

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kõrgemad kursused Kiievis – kuulaja 09.1987–06.1988
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakond – operatiivvolinik 06.1988–05.1990

28.03.2005. a teadaanne nr 929

LEO VÕIME (sünd 15.04.1933 Eesti, Viljandi maakond, Rimmu vald) – sõjaväepensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee RJK juriidiline erikeskkool Vilniuses – kursant 1952–1954
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kilingi-Nõmme ja Kiviõli rajooniosakond – operatiivvolinik 1954–1958
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Pärnu linna- ja rajooniosakond – operatiivvolinik 1958–1962
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu linna- ja rajooniosakond – operatiivvolinik, voliniku asetäitja 1962–1965
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Viljandi rajooni jaoskond – volinik 1964–1967
6. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 2. peavalitsus, 5. valitsuse 3. osakond – operatiivvolinik 1967–1971
7. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond – osakonnaülem 1971–1978
8. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee organisatsiooniline inspektsioonivalitsus – osakonna vaneminspektor 1978–1984
9. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Jakuudi ANSV RJK – komitee esimees 1984–1988
10. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee organisatsioonilise inspektsioonivalitsuse 1. osakond – osakonnaülem 1988–1991

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json