Teksti suurus:

Kuusalu valla ja Loksa valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 38, 305

Kuusalu valla ja Loksa valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 30.06.2005 nr 152

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa » ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Kuusalu valla ja Loksa valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Kuusalu vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Kuusalu valla piiriks kehtestatakse seniste Kuusalu valla ja Loksa valla piir, välja arvatud seniste Kuusalu valla ja Loksa valla vaheline piir.

§3. Muudatuste tegemine katastrikaardil

Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§4. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 2002, 62, 386) jäetakse Harju maakonna valdade loetelust välja sõna «Loksa».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» (RT I 1997, 95/96, 1577; 2005, 28, 204) tehakse Harju maakonna osas järgmised muudatused:
1) loetelust jäetakse välja sõnad:
«LOKSA vald
Külad
Hara
Joaveski
Juminda
Kalme
Kasispea
Kemba
Kiiu-Aabla
Kolga-Aabla
Kolgaküla
Kotka
Kõnnu
Leesi
Loksa
Murksi
Nõmmeveski
Parksi
Pedaspea
Pärispea
Suurpea
Tammispea
Tammistu
Tapurla
Turbuneeme
Valgejõe
Vanaküla
Vihasoo
Viinistu
Virve»
2) Kuusalu valla külade loetelu sõnastatakse järgmiselt:
«Allika
Andineeme
Aru
Haavakannu
Hara
Hirvli
Ilmastalu
Joaveski
Juminda
Kaberla
Kahala
Kalme
Kasispea
Kemba
Kiiu
Kiiu-Aabla
Kodasoo
Koitjärve
Kolga
Kolga-Aabla
Kolgaküla
Kolgu
Kosu
Kotka
Kupu
Kursi
Kuusalu
Kõnnu
Külmaallika
Leesi
Liiapeksi
Loksa
Murksi
Mustametsa
Muuksi
Mäepea
Nõmmeveski
Pala
Parksi
Pedaspea
Pudisoo
Põhja
Pärispea
Rehatse
Rummu
Salmistu
Saunja
Sigula
Soorinna
Suru
Suurpea
Sõitme
Tammispea
Tammistu
Tapurla
Tsitre
Turbuneeme
Tõreska
Uuri
Vahastu
Valgejõe
Valkla
Vanaküla
Vihasoo
Viinistu
Virve».

§5. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Paragrahvid 1 ja 4 jõustuvad Kuusalu Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Peaminister Andrus ANSIP

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json