Teksti suurus:

Justiitsministri 9. juuli 1999. a määruse nr 35 «Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine» täiendamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 131, 1824

Justiitsministri 9. juuli 1999. a määruse nr 35 «Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine» täiendamine

Vastu võetud 14.09.1999 nr 44

Äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596) paragrahvi 513 lõike 8, paragrahvi 519 lõike 4 ja paragrahvi 541 lõike 2 alusel määran:

Täiendada justiitsministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 35 kinnitatud «Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korda» (RTL 1999, 114, 1485) punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31Avalduste läbivaatamise järjekord

Äriseadustiku paragrahvi 519 lõike 2 täitmiseks esitatud kandeavaldused eraldatakse teistest kandeavaldustest ja vaadatakse läbi eraldi järjekorras. «Kohtu registriosakonna kodukorra (reglemendi)» (RTL 1999, 48, 632) punkti 209 lõiget 2 ei kohaldata.»

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR

/otsingu_soovitused.json