Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k "Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 81, 1184

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k "Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon" muutmine

Vastu võetud 08.07.2005 nr 426

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 25 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k «Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon» (RT I 1996, 82, 1463; 2004, 66, 1110) punkti 2 järgmiselt:
1) arvata komisjoni koosseisust välja Meelis Atonen, Jüri Engelbrecht, Toivo Maimets, Juhan Parts, Marko Pomerants, Mihkel Veiderma;
2) nimetada komisjoni esimeheks peaminister, komisjoni esimehe asetäitjateks sotsiaalminister ning majandus- ja kommunikatsiooniminister ning komisjoni liikmeteks:

haridus- ja teadusminister

Ain-Elmar Kaasik Eesti Teaduste Akadeemia asepresident
Richard Villems Eesti Teaduste Akadeemia president

3) lugeda järgmiste komisjoni liikmete uuteks ametinimetusteks:
Ain Heinaru Tartu Ülikooli teadusprorektor
Andres Koppel Eesti Põllumajandusülikooli teadusprorektor
Mati Polli Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu volikogu liige
Jüri Saar Riigikogu keskkonnakomisjoni liige
Juhan Telgmaa Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse esimees
Raivo Vetik Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi direktor

4) asendada sõnad «keskkonnaminister Villu Reiljan» sõnaga «keskkonnaminister» ja sõnad «Ester Tuiksoo, põllumajandusminister» sõnaga «põllumajandusminister».

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json