Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k «Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 137, 1922

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k «Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks» muutmine

Vastu võetud 05.10.1999 nr 1049

Lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 21 lõikest 2, bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist (RT II 1994, 13, 41) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioonist (RT II 1994, 14/15, 43) ning seoses toimunud institutsionaalsete muudatustega ja vajadusega tasakaalustada eri valdkondade esindatust komisjonis muuta Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korraldust nr 898-k «Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks» (RT I 1996, 82, 1463; 1997, 13, 223; 42, 711) järgmiselt:

1. Arvata säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks moodustatud komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisust välja Georg Aher, Arvo Iital, Arvi Hamburg, Rein Järlik, Mait Klaassen, Endel Koljat, Raimo Kõlli, Jaak Leimann, Heino Luik, Aap Mumme, Lembit Nei, Rein Ratas, Anto Raukas, Villu Reiljan, Arnold Rüütel, Jaan Rüütmann, Astrid Saava, Mart Siimann, Boris Tamm, Andres Tarand, Raivo Vare ja Andres Varik.

2. Nimetada komisjoni esimeheks peaminister Mart Laar ja komisjoni esimehe asetäitjateks keskkonnaminister Heiki Kranich ja majandusminister Mihkel Pärnoja

ning komisjoni liikmeteks:

Hannes Danilov Sotsiaalministeeriumi kantsler
Henn Elmet Põllumajandusülikooli rektor, professor
Aare Järvan Rahandusministeeriumi kantsler
Toivo Jürgenson teede- ja sideminister
Aino Kerde Sotsiaalministeeriumi tervisekaitse osakonna juhataja kohusetäitja
Jaak Lokk Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni volikogu liige
Tõnis Lukas haridusminister
Ivari Padar põllumajandusminister
Mati Polli Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu juhatuse liige
Peep Ratas Haridusministeeriumi kantsler
Mart Relve Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor
Juhan Telgmaa Eesti Looduskaitse Seltsi liige
Lauri Vahtre Riigikogu keskkonnakomisjoni liige
Sulev Vare Keskkonnaministeeriumi kantsler

3. Sõnastada komisjoni liikmete muutunud ametinimetused järgmiselt:

Volli Kalm Tartu Ülikooli õppeprorektor, professor
Rein Küttner Tallinna Tehnikaülikooli prorektor, professor
Arvo Sirendi Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json