Teksti suurus:

Häädemeeste valla avaliku korra eeskirja muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 188, 1881

Häädemeeste valla avaliku korra eeskirja muutmine

Vastu võetud 29.06.2005 nr 11

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363, Häädemeeste Vallavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 30.aprilli 2003.a määruse nr 13 «Avaliku korra eeskirja kehtestamine» punkti 5.5. ja punkti 2.4.3 ning sõnastada alljärgnevalt:

1.1. «p. 5.5. ürituste läbiviimiseks, mis lõpevad pärast kella 23.00, annab kooskõlastatult politseiprefektuuriga loa vallavalitsus»;

1.2. p. 2.4.3. lisades sõna «avaliku» järele sõnad «või muu».

2. Määrus jõustub 09.juulil 2005.a.

Volikogu esimees Tõnu ARUMÄE