Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruse nr 48 "Liikluseeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 41, 336

Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruse nr 48 "Liikluseeskiri" muutmine

Vastu võetud 14.07.2005 nr 177

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 3 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruses nr 48 «Liikluseeskiri» (RT I 2001, 15, 66; 2003, 22, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 2 «Liiklusmärgid» osa 8 «Lisateatetahvlid» punkt 874 sõnastatakse järgmiselt:

« 874. Puudega inimese sõiduk. Teatab parklast või selle osast, mida tohib kasutada ainult sõidukiga, millel on käesoleva määruse lisa 5 kohane parkimiskaart.»;

2) lisa 3 «Teemärgised» osa 1 «Teekattemärgised» punkt 976 sõnastatakse järgmiselt:

« 976. Puudega inimese sõiduki parkimiskoht. Tähistab käesoleva määruse lisa 5 kohase parkimiskaardiga sõiduki parkimiskohta või -ala (joonis 15).»;

3) lisa 3 «Teemärgised» graafilise osa joonisel 15 asendatakse tekst «976 puudega inimese sõiduki koht» tekstiga « 976 puudega inimese sõiduki parkimiskoht».

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister
majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json