Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 82, 1206

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 14.07.2005 nr 438

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2005, 36, 515) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Eesti Pereplaneerimise Liit (registrikood 80102393) mittetulundusühingu enda 24. märtsi 2005. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse 5. aprilli 2005. a otsusele nr 1810;
2) punktist 4 «Narva» Jalgpalliklubi Narva Trans (registrikood 80069833) mittetulundusühingu enda 14. märtsi 2005. a taotluse nr 15/3/2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksukeskuse 21. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/673;
3) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus (registrikood 80145126) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 5 ja 6 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksukeskuse 15. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/613/1/;
4) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Mittetulundusühing Teekond Elu Juurde (registrikood 80189313) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3, lõike 5 punktide 1 ja 4 ja lõike 6 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksukeskuse 15. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/2/615;
5) punktist 14 «Tartu maakond» Eesti Inimesegeneetika Ühing (registrikood 80120770) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 12. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/588;
6) punktist 14 «Tartu maakond» Liivimaa Ratsaklubi (registrikood 80087647) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 8. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/546;
7) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing Lendav Hollandlane (registrikood 80165459) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 12. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/590;
8) punktist 14 «Tartu maakond» Ratsaspordiklubi TAKERA (registrikood 80085039) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 7. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/538;
9) punktist 14 «Tartu maakond» Sihtasutus Juht- ja Abikoerte Kool (registrikood 90001718) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 7. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/539;
10) punktist 14 «Tartu maakond» Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism (registrikood 90001256) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 15. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/614;
11) punktist 14 «Tartu maakond» Sihtasutus Teabe- ja Projektikeskus TERE (registrikood 90001078) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 1. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/503;
12) punktist 14 «Tartu maakond» Tartu Kalevi Jahtklubi (registrikood 80101070) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 14. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/610;
13) punktist 14 «Tartu maakond» Tartu Lastekaitse Ühing (registrikood 80093719) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 7. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/537;
14) punktist 17 «Võru maakond» Spordiklubi ProFit (registrikood 80149874) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse 14. aprilli 2005. a otsusele nr 8-12/607.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksu- ja tollikeskuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json