Teksti suurus:

2005. aastal antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

2005. aastal antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Vastu võetud 03.02.2005 nr 13
RTL 2005, 19, 211
jõustumine 13.02.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21. 07. 2005/81 (RTL 2005, 86, 1293) 12. 08. 2005

 

Määrus kehtestatakse “ Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 42 lõike 2 alusel, arvestades “2005. aasta riigieelarve seaduse” § 2 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas EL Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006”.

[RTL 2005, 86, 1293 - jõust. 12. 08. 2005]

§1. 2005. aastal antakse järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:

1) põllumajandusmaade metsastamise toetus;

2) ebasoodsamate piirkondade toetus;

3) põllumajanduslik keskkonnatoetus;

4) sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus;

5) elatustalude kohanemise toetus;

6) täiendav otsetoetus.

 

§2. 2005. aastal toetatakse põllumajandusliku keskkonnatoetuse järgmisi tegevusi:

1) keskkonnasõbralik tootmine;

2) mahepõllumajanduslik tootmine;

3) ohustatud tõugu looma kasvatamise raames eesti tõugu, tori tõugu ja eesti raskeveo tõugu hobuse ning eesti maatõugu veise kasvatamine;

4) kiviaia rajamine, taastamine ja hooldamine.

 [RTL 2005, 86, 1293 - jõust. 12. 08. 2005]

 

 

/otsingu_soovitused.json