Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 85, 1270

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Vastu võetud 20.07.2005 nr 92

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 39 alusel.

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määrust nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» (RTL 2002, 9, 89; 2003, 131, 2113) täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

« § 531. Avaliku teenistuse seaduse § 182 lõike 3 alusel pensioni ümberarvutamine

«Avaliku teenistuse seaduse» § 182 lõike 3 alusel kehtestatud ametikohtadel töötamisel «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel pensionide ümberarvutamisel, arvutatakse pension ümber tagasiulatuvalt «Avaliku teenistuse seaduse» § 182 lõike 3 jõustumisest juhul, kui avaldus koos dokumentidega on esitatud hiljemalt 30. septembril 2005. a. Avalduse ja dokumentide hilisemal esitamisel arvutatakse pension ümber avalduse esitamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.»

Minister Jaak AAB

Õigusala juht
kantsleri ülesannetes Monika LAATSIT

/otsingu_soovitused.json