Teksti suurus:

Keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määruse nr 65 «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 167, 2446

Keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määruse nr 65 «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 06.12.1999 nr 99

Veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583) paragrahvi 15 lõike 4 alusel määran:

Muuta keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määrust nr 65 «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine» (RTL 1998, 346/347, 1432) ja kehtestada «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» uues sõnastuses (juurde lisatud).

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Kinnitatud
keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määrusega nr 65 (keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määruse nr 99 sõnastuses)

HEITVEESUUBLANA KASUTATAVATE VEEKOGUDE VÕI NENDE OSADE NIMEKIRI REOSTUSTUNDLIKKUSE JÄRGI

I. REOSTUSTUNDLIKE VEEKOGUDE VÕI NENDE OSADE NIMEKIRI

Maakonna nimi

Veekogu või selle osa

kood nimi

Harjumaa

10779 Loobu jõgi
10792 Valgejõgi
10804 Lohja oja
10806 Pudisoo jõgi
10809 Pärlijõgi
10815 Kolga jõgi
10821 Loo jõgi
10825 Kuusalu oja
10827 Kurdlu oja
10828 Valkla oja Valkla paisust suudmeni
10831 Kaberla oja
10835 Jägala jõgi
10866 Aavoja
10868 Raudoja–Aavoja–Jägala kanal
10870 Soodla jõgi
10874 Raudoja
  10879 Jõelähtme jõgi maa-alt väljumisel suudmeni
10891 Kroodi oja
10892 Pirita jõgi
10895 Hiieveski kanal
10899 Jägala–Paunküla kanal
10900 Kiruvere oja
10901 Sepa kanal
10903 Vardja oja
10905 Kuivajõgi maa-alt väljumisel kuni suudmeni
10914 Tuhala jõgi
10917 Angerja oja
10930 Pirita–Ülemiste kanal
10931 Kurna oja
10932 Lehmja peakraav
10937 Kurna–Mõisaküla peakraav
10940 Tiskre oja
10941 Harku oja
10943 Apametsa peakraav
10944 Viti peakraav
10945 Vääna jõgi Vetka sillast suudmeni
10955 Pääsküla jõgi
10958 Vanamõisa peakraav
10960 Türisalu oja
10961 Keila jõgi
10989 Treppoja
10991 Klooga oja
10992 Vasalemma jõgi suudmest paisuni
11006 Karilepa oja
11008 Kloostri jõgi Padise sillast suudmeni
11017 Vihterpalu jõgi Hatu peakraavist suudmeni
11015 Saeveski peakraav
11082 Ellamaa oja
11166 Liivi jõgi
202080 Nikerjärv
202100 Urbukse järv
202130 Purgatsi järv
200603 Raku järv
108682 Jägala–Jõelähtme–Pirita kanal
10942 Kadaka oja
10939 Mustoja
108918 Mähe oja
  202930 Kernu paisjärv
203190 Paunküla veehoidla
200241 Soodla veehoidla
200244 Kaunissaare veehoidla
200242 Raudoja veehoidla
200243 Aavoja veehoidla
200661 Vaskjala veehoidla
200602 Männiku järv
200100 Lohja järv
200130 Harku järv
200160 Kahala järv
200240 Mähuste järv
200550 Klooga järv
200590 Ülemiste järv
200591 Maardu järv
200690 Paukjärv
200710 Metstoa Ümarjärv
31 Eru laht
31 Hara laht
31 Kolga laht
31 Kaberneeme laht
31 Ihasalu laht
31 Muuga laht
31 Tallinna laht
31 Paljassaare laht
31 Kopli laht
31 Kakumäe laht
31 Lohusalu laht
31 Lahepere laht
31 Paldiski laht

 Hiiumaa  

11605 Vaemla jõgi Ristivälja peakraavist kuni suudmeni
11608 Luguse jõgi Pärnselja külast kuni suudmeni
11612 Tulimurru peakraav
11613 Jausa oja Käina–Emmaste mnt sillast kuni suudmeni
11632 Jaanigu kraav Kõrgessaare–Lauka mnt sillast kuni Veskilaisini
11639 Kärdla oja Kärdla linna Nõmme tänavast kuni suudmeni
  11640 Nuutri jõgi Heltermaa maanteest kuni suudmeni
11641 Ala kraav Lõpe külast kuni Nuutri jõeni
11643 Suuremõisa jõgi Vilivalla–Suuremõisa teesillast kuni suudmeni
32-33 Rannikumeri Hiiumaa ümber, v.a Ristna neem Kalana ja Hirmuste vahel

Ida-Virumaa

10569 Avijõgi Avinurme alevikust kuni suudmeni
10587 Rannapungerja jõgi Iisaku peakraavist kuni suudmeni
10592 Mäetaguse jõgi Mäetaguse alevi piires
10596 Iisaku peakraav Iisaku alevi piires
10599 Tagajõgi Tudulinna alevikust kuni Rannapungerja jõeni
10622 Narva jõgi Vasknarva külast kuni veehoidlani, veehoidlast kuni suudmeni
201541 Narva veehoidla
10670 Pühajõgi Oru külast kuni suudmeni
10682 Purtse jõgi Tudu–Püssi maantee sillast kuni suudmeni
31 Soome laht Kohtla-Järve, Sillamäe, Aseri linna, Voka, Toila, Aa, Liimala ja Kalvi asula piires
207560 Peipsi järv Vasknarva külast kuni Lohusuuni ja selle puhkeala piires
201542 Karjäär Kadastik-1
31 Narva laht Narva jõest kuni Meriküla külani

Jõgevamaa

10295 Kablaküla oja
10292 Umbusi jõgi
10288 Neanurme jõgi Põltsamaa–Tartu maantee sillast kuni suudmeni
10542 Uhmardu jõgi
10537 Kääpa jõgi maakonna piirist kuni Kaiu järveni
10409 Amme jõgi lähtest kuni maakonna piirini
10415 Nava oja
10300 Põltsamaa jõgi Tallinn–Tartu maantee sillast kuni maakonna piirini
10237 Pedja jõgi Jõgeva alevikust kuni maakonna piirini
205280 Endla järv
205260 Männikjärv
  205250

205251

Tooma Linajärved
205300 Sinilaugas
205540 Kuremaa järv
205710 Kaiavere järv
206510 Elistvere järv
205680 Prossa järv
205690 Kaarepere Pikkjärv
205700 Ilmjärv
206500 Raigastvere järv
206520 Soitsjärv
206530 Saadjärv
205660 Palamuse paisjärv
205681 Ehavere paisjärv
205691 Kaarepere paisjärv
205730 Saare järv
205760 Jõemõisa järv
205761 Papijärv
205780 Kaiu järv
207560 Peipsi järv maakonna põhjapiirist kuni Kullavere jõeni
205520 Laiuse Kivijärv

Järvamaa

10845 Sääsküla oja
10842 Ambla jõgi
10850 Jänijõgi
10844 Tammiku peakraav
10870 Soodla jõgi
10835 Jägala jõgi
11243 Järva-Jaani kraav
10333 Pendi peakraav
10318 Väinjärve oja
10321 Oostriku jõgi
10320 Rõhu peakraav
10317 Vahujõgi
11246 Peetri peakraav
11259 Neeva kanal
11316 Navesti jõgi
11262 Tammeküla oja
11325 Räpu jõgi
11326 Kabala peakraav
  11339 Tipina oja
11282 Jõemetsa peakraav
11277 Hauginiidu oja
11278 Madissaare oja
11281 Lokuta jõgi
11251 Reopalu jõgi
11274 Lintsi jõgi
11235 Pärnu jõgi
11238 Vodja jõgi
11241 Esna jõgi
11257 Prandi jõgi
11266 Vanavälja peakraav
11267 Hindreku oja
11272 Mäeküla oja
11286 Aruküla jõgi

Läänemaa

11176 Kiisaoja Rõude külast kuni Kasari jõeni
11046 Kärbla peakraav Linnamäe külast kuni Salajõeni
11166 Liivi jõgi Risti külast kuni suudmeni
11059 Sinalepa peakraav Jõõdre külast kuni Ammuta–Haeska teesillani
11037 Nõva jõgi
11061 Rannamõisa jõgi Martna külast kuni Haapsalu–Laiküla maantee sillani
11017 Vihterpalu jõgi Palivere alevikust kuni suudmeni
11047 Taebla jõgi Risti–Virtsu maantee sillast kuni suudmeni
11179 Tuudi jõgi
204560 Presviigi järv
11195 Hõbesalu kraav
11070 Kasari jõgi Seira külast kuni suudmeni
11189 Käära oja
11177 Penijõgi
11068 Raana oja
11065 Rägina peakraav
11192 Uustalu kraav
11048 Uugla kraav
11057 Varni peakraav
206281 Kasselahti järv
31 Keibu laht
  33 Väinameri
32 Läänemeri Läänemaaga külgnevas osas

Lääne-Virumaa

10719 Pada jõgi
10746 Selja jõgi
10729 Kunda jõgi
10779 Loobu jõgi
10756 Sõmeru jõgi
10792 Valgejõgi
10300 Põltsamaa jõgi
10760 Mustoja
10237 Pedja jõgi
10571 Moora oja Moora küla piires
10569 Avijõgi Muuga küla piires
10741 Toolse jõgi
31 Soome laht Kunda linna ja Võsu alevi vahel
203341 Savalduma karstijärv Tamsalu linna piires
10735 Voore oja
10747 Hulja oja
10751 Haljala oja
10753 Soolikaoja
10758 Vainupea jõgi
10766 Altja oja Sagadi küla piires
10771 Võsu jõgi Viitnast Palmseni
10782 Udriku oja

Põlvamaa

10488 Orajõgi Tartu–Võru maantee sillast kuni Ahja jõeni
10030 Võhandu jõgi Leevi külast kuni suudmeni
10472 Ahja jõgi lähtset kuni Lääniste sillani
10495 Lutsu jõgi
10015 Tuderna oja
10479 Leevi jõgi
10002 Piusa jõgi
10484 Lootvina peakraav
10486 Hatiku oja raudteesillast kuni suudmeni
10476 Hilba jõgi
207560 Värska laht

Pärnumaa

11235 Pärnu jõgi Vihtra sillast kuni suudmeni
11521 Lemmejõgi
11508 Rannametsa jõgi
11454 Reiu jõgi lähtest kuni Pärnu–Valga mnt sillani
  11511 Timmkanal lähtest kuni suudmeni
11481 Ura jõgi
11523 Loode oja
11468 Lähkma jõgi Kilingi-Nõmme linna piires
11196 Paadrema jõgi
11211 Tõstamaa jõgi
11209 Kolga oja
11487 Sauga jõgi Suigu külast kuni Pärnu jõeni
11307 Vändra jõgi Vändra alevi piires
34 Liivi laht Pärnu linnast kuni Kablini
34 Kihnu väin Kihnu merepargi piires
34 Tõstamaa laht Kihnu merepargi piires
34 Pärnu laht Pärnu linna piires
208230 Ermistu järv
207340 Tõhela järv

 Raplamaa

11070 Kasari jõgi
11096 Luiste jõgi
11104 Vigala jõgi
11142 Enge jõgi
11127 Velise jõgi
11091 Sõtküla peakraav
11075 Vardi jõgi
11115 Ahtama oja
11107 Raikküla peakraav
11290 Käru jõgi
11131 Nurtu jõgi
10961 Keila jõgi
10969 Atla jõgi
10983 Maidla jõgi
10917 Angerja oja
11314 Massu jõgi
11108 Kodila jõgi
11106 Kuusiku jõgi
11309 Imsi oja

Saaremaa

11735 Lõve jõgi
11649 Laugi peakraav
11665 Irase peakraav
11651 Pähkla peakraav
11689 Pidula oja
11654 Kärla jõgi
11730 Kuke peakraav
  11709 Leisi jõgi
11712 Oitme oja
11749 Soonda oja
34 Tori laht
34 Suur Katel
34 Liivi laht Mõntu sadama piires
33 Väike väin
33 Väinameri Tammiste nukast kuni Kallaste külani
208860 Mullutu-Suurlaht

Tartumaa

10236 Anne kanal
10236 Emajõgi Tartu linna piirist Kvissentalis Meloni tn pikenduseni
208440 Raadi järv
206530 Saadjärv
210060 Pangodi järv
10377 Varespalu oja
10381 Võika oja
10383 Nõo oja Nõo alevist kuni suudmeni
10409 Amme jõgi Elistvere järvest kuni Vasula paisuni
10215 Rõngu jõgi Rõngu alevist kuni suudmeni
10365 Elva jõgi Kaarnaojast kuni Mosina veskipaisuni
10374 Laguja oja
10376 Illi oja
208380 Võrtsjärv

Valgamaa

10121 Pedeli jõgi
10082 Väike Emajõgi Märdi sillast kuni Antsla jõeni
10131 Purtsi jõgi kogu ulatuses
10137 Õhne jõgi Helme jõe suubumisest Leebiku sillani
10148 Helme jõgi
11542 Koiva jõgi Eesti piirides kogu ulatuses
1583 Hargla oja
213370 Köstre järv
210590 Kääriku järv
210150 Päidla Kõverjärv
210530 Pühajärv
210460 Neitsijärv

Viljandimaa

10165 Tarvastu jõgi Mustlast kuni suudmeni
10180 Tänassilma jõgi
10183 Ärma jõgi
10185 Varastu oja
10300 Põltsamaa jõgi
11316 Navesti jõgi
11360 Halliste jõgi
11391 Raudna jõgi
11392 Uueveski oja Karula järvest kuni suudmeni
11399 Sinialliku oja
11402 Loodi oja
11404 Kurika peakraav Viljandi linna Tüma reoveepuhastist kuni suudmeni
11409 Kõpu jõgi
11431 Lemmjõgi
208380 Võrtsjärv
208280 Viljandi järv
208970 Õisu järv
207480 Karula järv
205231 Nuia paisjärv

Võrumaa

10046 Koreli oja Võru linna piires
10002 Piusa jõgi
10104 Leese oja
10030 Võhandu jõgi Kurvitsa sillast kuni Sõmerpalu sillani
10019 Obinitsa oja Tsirgu ojast kuni suudmeni
11548 Mustjõgi Pärlijõest kuni suudmeni

II. REOSTUSELE VÄHETUNDLIKE VEEKOGUDE VÕI NENDE OSADE NIMEKIRI

Nr Veekogu või selle osa nimetus
1.  

2.  

3.  

4.  

5.

Läänemere osad, mida ei ole nimetatud reostustundlike veekogude või nende osade nimekirjas.

Peipsi järve osad, mida ei ole nimetatud reostustundlike veekogude või nende osade nimekirjas.

Teised järved või nende osad, mida ei ole nimetatud reostustundlike veekogude või nende osade nimekirjas.

Jõed, ojad ja peakraavid või nende osad, mida ei ole nimetatud reostustundlike veekogude või nende osade nimekirjas.

Veehoidlad või nende osad, mida ei ole nimetatud reostustundlike veekogude või nende osade nimekirjas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json