Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 176, 2548

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» muutmine

Vastu võetud 21.12.1999 nr 1392

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 14, õiend; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155) paragrahvi 6 lõike 2 alusel teha Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RT I 1997, 48, 793; 1998, 23, 336; 108/109, 1806; RTL 1999, 94, 1177) punktis 2 järgmised muudatused:

1. Arvata kohanimenõukogu koosseisust välja Jüri Mõis, Heiki Potter, Henn Saari ja Jaan Tamm.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks siseminister Tarmo Loodus ja liikmeteks:

Ants Kraut Muinsuskaitseinspektsiooni arheoloogiamälestiste peainspektor
Kiira Mõisja Maa-ameti kartograafiabüroo juhataja
Valdek Pall Tallinna Pedagoogikaülikooli emeriitprofessor.

3. Lugeda:
1) kohanimenõukogu liikme Margit Markuse ametinimetuseks Teede- ja Sideministeeriumi merendusosakonna juhataja;
2) kohanimenõukogu liikme Ilmar Tomuski ametinimetuseks Keeleinspektsiooni peadirektor.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN