Teksti suurus:

Perearsti nimistute piirarv

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RTL 2005, 88, 1313

Perearsti nimistute piirarv

Vastu võetud 04.08.2005 nr 93

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 5 alusel.

§ 1. Perearsti nimistute piirarv

Perearsti nimistute piirarv maakondade kaupa on:

1) Harjumaa (sh Tallinn) 338 (263)
2) Hiiumaa     8
3) Ida-Virumaa 101
4) Jõgevamaa   21
5) Järvamaa   25
6) Läänemaa   15
7) Lääne-Virumaa   42
8) Põlvamaa   20
9) Pärnumaa   56
10) Raplamaa   21
11) Saaremaa   22
12) Tartumaa   93
13) Valgamaa   19
14) Viljandimaa   33
15) Võrumaa   23

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määrus nr 114 «Perearsti nimistute piirarv» tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Minister Jaak AAB

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json