Teksti suurus:

Julgestuspolitsei struktuur ja teenistujate koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 89, 1331

Julgestuspolitsei struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 03.08.2005 nr 69

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel.

§1. Julgestuspolitsei struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Julgestuspolitsei struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse alljärgnevalt:

Struktuuriüksus,
ametinimetus
Ameti- või abiteenistuskoha põhigrupp Ametikohtade arv
Politseipeadirektori asetäitja kõrgem politseiametnik 1
     
KORRAKAITSEOSAKOND    
Politseidirektor kõrgem politseiametnik 1
     
Analüüsi- ja järelevalve talitus    
Ülemkomissar kõrgem politseiametnik 2
Komissar kõrgem politseiametnik 6
Juhtivkonstaabel vanempolitseiametnik 2
  kokku talituses 10
Süüteoennetuse talitus    
Ülemkomissar kõrgem politseiametnik 1
Komissar kõrgem politseiametnik 2
Juhtivkonstaabel vanempolitseiametnik 1
  kokku talituses 4
     
Kriminaalkünoloogia talitus    
Juhtivkonstaabel vanempolitseiametnik 1
Vanemkonstaabel vanempolitseiametnik 1
Konstaabel vanempolitseiametnik 1
Peaspetsialist vanemametnik 1
Juhtivspetsialist vanemametnik 1
Dresseerija oskustööline 1
  kokku talituses 6
     
Liiklusjärelevalve talitus    
Ülemkomissar kõrgem politseiametnik 1
Komissar kõrgem politseiametnik 1
Juhtivkonstaabel vanempolitseiametnik 5
Vanemkonstaabel vanempolitseiametnik 18
Konstaabel vanempolitseiametnik 10
  kokku talituses 35
     
Kiirreageerimistalitus    
Komissar kõrgem politseiametnik 1
Juhtivkonstaabel vanempolitseiametnik 5
Vanemkonstaabel vanempolitseiametnik 2
Konstaabel vanempolitseiametnik 44
Nooremkonstaabel noorempolitseiametnik 5
  kokku talituses 57
  kokku osakonnas 116
     
JULGESTUSOSAKOND    
Politseidirektor kõrgem politseiametnik 1
Ülemkomissar kõrgem politseiametnik 1
Komissar kõrgem politseiametnik 4
Juhtivkonstaabel vanempolitseiametnik 10
Vanemkonstaabel vanempolitseiametnik 34
Konstaabel vanempolitseiametnik 46
Nooremkonstaabel vanempolitseiametnik 11
Vanemspetsialist vanemametnik 3
Spetsialist vanemametnik 40
  kokku osakonnas 150
     
TEENISTUSOSAKOND    
Politseidirektor kõrgem politseiametnik 1
     
Personalitalitus    
Komissar kõrgem politseiametnik 2
Juhtivkonstaabel vanempolitseiametnik 4
Vanemkonstaabel vanempolitseiametnik 1
Juhtivinspektor vanemametnik 1
Vaneminspektor vanemametnik 1
  kokku talituses 9
     
Asjaajamistalitus    
Talitusejuhataja kõrgem ametnik 1
Vaneminspektor vanemametnik 1
Inspektor vanemametnik 1
  kokku talituses 3
     
Avalike suhete talitus    
Peaspetsialist vanemametnik 1
  kokku talituses 1
     
Raamatupidamistalitus    
Pearaamatupidaja vanemametnik 1
Vanemraamatupidaja vanemametnik 1
  kokku talituses 2
     
Eritehnika talitus    
Juhtivkonstaabel vanempolitseiametnik 2
  kokku talituses 2
     
Majandustalitus    
Peaspetsialist vanemametnik 1
Juhtivspetsialist vanemametnik 2
Juhtivinsener vanemametnik 1
Vanemspetsialist vanemametnik 1
Spetsialist vanemametnik 1
Hooldustööline oskustööline 1
Talitaja oskustööline 2
Koristaja abitööline 3
  kokku talituses 12
     
Politseiorkester    
Peaspetsialist vanemametnik 1
Juhtivspetsialist vanemametnik 2
Vanemspetsialist vanemametnik 6
Spetsialist vanemametnik 16
  kokku orkestris 25
  kokku osakonnas 55
  kokku Julgestuspolitseis, 319
  neist politseiametnike ametikohti 228

§2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 29. juuni 2004. a määrus nr 39 «Julgestuspolitsei struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2004, 94, 1460) tunnistatakse kehtetuks.

§3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2005. a.

Regionaalminister
siseministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT