Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 "Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 44, 374

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 "Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded" muutmine

Vastu võetud 12.08.2005 nr 215

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määrust nr 134 «Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded» (RT I 2004, 31, 224) muudetakse järgmiselt:

1) 4. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

«4. peatükk
MUU ALKOHOOLSE JOOGI MÄÄRATLEMISE, KIRJELDAMISE JA MÜÜGIKS  ESITLEMISE NÕUDED

§ 13. Muu alkohoolne jook

(1) Muu alkohoolne jook on alkohoolne jook, mis on piiritusjoogi või piirituse ja vee või kääritatud joogi või mittealkohoolse joogi kokkusegamisel saadud 1,2–15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega jook, mis võib olla karboniseeritud ning maitsestatud.

(2) Muuks alkohoolseks joogiks loetakse ka mõdu, mis on kääritatud meejook ja mille etanoolisisaldus on 1,2–5 (kaasa arvatud) mahuprotsenti.

§ 14. Muu alkohoolse joogi valmistamine

(1) Muu alkohoolse joogi valmistamisel võib kasutada üksnes Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määruses nr 81 «Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord» nimetatud lisaaineid.

(2) Muu alkohoolse joogi valmistamisel võib kasutada Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 1999. a määruse nr 292 «Toidus lubatud tehislike lõhna- ja maitseainete loetelu ning toidugruppide kaupa piirnormide, lõhna- ja maitseainete suhtes esitatavate nõuete, nende ainete kasutamise ja valmistamise tingimuste ning viiside ja märgistamise erinõuete kehtestamine» punktis 1 nimetatud lõhna- või maitseaineid.

(3) Muu alkohoolse joogi valmistamisel on lubatud kasutada «Veeseaduse» § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele vastavat vett.

§ 15. Muu alkohoolse joogi märgistusele esitatavad nõuded

(1) Muu alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistusel esitatakse vähemalt järgmine teave:
1) toote nimi;
2) nominaalne netokogus;
3) etanoolisisaldus väljendatuna mahuprotsentides;
4) tootja nimi ja asukohariik;
5) päritolumaa, kui selle puudumine võib olla eksitav;
6) kuupäeva sisaldav minimaalne säilivusaeg – joogi puhul, mille etanoolisisaldus on kuni 10 mahuprotsenti;
7) tootjapoolne partii tähistus (välja arvatud kuni 10-mahuprotsendilise joogi puhul).

(2) Muu alkohoolse joogi (välja arvatud mõdu) tarbijapakendi märgistusel esitatud etanoolisisaldus võib erineda laboratoorse analüüsiga määratud etanoolisisaldusest kuni 0,5 mahuprotsenti. Mõdu tarbijapakendi märgistusel esitatud etanoolisisaldus võib erineda joogi analüüsil määratud etanoolisisaldusest kuni 1 mahuprotsent.»;

2) 5. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

«5. peatükk
SAKE MÄÄRATLEMISE, KIRJELDAMISE JA MÜÜGIKS ESITLEMISE NÕUDED

§ 16. Sake

Sake on riisist valmistatud alkohoolne jook, mida valmistatakse teatud geograafilises piirkonnas traditsioonilisel meetodil kääritamise või sellele järgneva piirituse lisamise teel.

§ 17. Sake märgistusele esitatavad nõuded

Sake tarbijapakendi märgistusel esitatakse vähemalt järgmine teave:
1) toote nimi;
2) toote liik;
3) nominaalne netokogus;
4) etanoolisisaldus väljendatuna mahuprotsentides;
5) tootja nimi ja asukohariik;
6) päritolumaa, kui selle puudumine võib olla eksitav;
7) tootjapoolne partii tähistus.»;

3) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

«51. peatükk
PIIRITUSJOOKIDE, AROMATISEERITUD VEINI, AROMATISEERITUD VEINIJOOOGI JA AROMATISEERITUD VEINIKOKTEILI ETANOOLISISALDUSE LUBATUD HÄLBED

§ 18.  Piiritusjookide, aromatiseeritud veini, aromatiseeritud veinijoogi ja aromatiseeritud veinikokteili etanoolisisalduse lubatud hälbed

(1) Piiritusjoogi, aromatiseeritud veini, aromatiseeritud veinijoogi ja aromatiseeritud veinikokteili tarbijapakendile märgitud etanoolisisaldus võib erineda laboratoorse analüüsiga määratud etanoolisisaldusest kuni 0,3 (kaasa arvatud) mahuprotsenti.

(2) Leotatud puuvilju, marju või taimeosi sisaldava piiritusjoogi tarbijapakendile märgitud etanoolisisaldus võib erineda laboratoorse analüüsiga määratud etanoolisisaldusest kuni 1,5 (kaasa arvatud) mahuprotsenti.

(3) Viinamarjadest valmistatud piiritusjoogi tarbijapakendile märgitud etanoolisisaldus võib erineda laboratoorse analüüsiga määratud etanoolisisaldusest kuni 0,5 (kaasa arvatud) mahuprotsenti.»

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK