Teksti suurus:

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 "Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend" muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 91, 1368

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 "Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend" muutmine

Vastu võetud 15.08.2005 nr 6

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 6 lõike 2 alusel.

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» (RTL 2004, 97, 1529) § 12 lõikes 1 asendatakse sõnad «valla- või linnavalitsuse» sõnadega «kohaliku omavalitsuse volikogu».

Minister Raivo PALMARU

Kantsler Siim SUKLES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json