Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 91, 1370

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» muutmine

Vastu võetud 16.08.2005 nr 92

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 32 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» (RTL 2005, 32, 448) § 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Reederid peavad tagama lõikes 1 nimetatud suuniste rakendamise olemasolevatel laevadel niivõrd, kui see on majanduslikult mõistlik ja teostatav.»

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json