Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2005, 92, 1392

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 18.08.2005 nr 94

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 10 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsäte

Käesoleva määrusega kehtestatakse laste nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2. Nakkushaiguste loetelu, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
1) tuberkuloos;
2) B-viirushepatiit;
3) difteeria;
4) teetanus;
5) läkaköha;
6) poliomüeliit;
7) leetrid;
8) punetised;
9) mumps;
10) hemofilus influenza b-tüüp.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 30. oktoobri 2003. a määrus nr 114 «Immuniseerimiskava» (RTL 2003, 115, 1827) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse rakendamine

Immuniseerimiskava alusel kohaldatakse 13-aastaste laste immuniseerimist B-viirushepatiidi vastu alates 1. jaanuarist 2006. a.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2005. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 18. augusti 2005. a määruse nr 94 «Immuniseerimiskava»
lisa

IMMUNISEERIMISKAVA

Lapse vanus Vaktsiini nimetus ja manustamise kordsus
12 tundi HepB 1
1–5 päeva BCG
1 kuu HepB 2
3 kuud OPV 1, DTP 1, Hib 1
4,5 kuud OPV 2, DTP 2, Hib 2
6 kuud OPV 3, DTP 3, HepB 3, Hib 3
1 aasta MMR 1
2 aastat DTP 4, OPV 4, Hib 4
7 aastat dT 5, OPV 5
12 aastat dT 6
13 aastat MMR 2, HepB 1,2,3*
17 aastat dT 7

Tähiste seletus:
  Hep B – B-viirushepatiidi vaktsiin
  BCG – tuberkuloosivaktsiin
  DTP – difteeria-, teetanuse- ja läkaköhavaktsiin
  dT – difteeria- ja teetanusevaktsiin
  OPV – poliomüeliidi elusvaktsiin
  MMR – leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin
  Hib – hemofilus influenza tüüp b vaktsiin

* 1991–2003 sündinud ja seni B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimata lapsed immuniseeritakse intervalliga 1 kuu esimese ja teise doosi ning intervalliga 6 kuud teise ja kolmanda vaktsiinidoosi vahel.