Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 "Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 46, 382

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 "Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine" muutmine

Vastu võetud 25.08.2005 nr 223

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 129 lõike 3, § 153 lõike 3 ja § 155 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine» (RT I 2005, 5, 19) § 8 sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Valitsusasutuses teeniva kaadrikaitseväelase teenistuse tasustamine

Kaadrikaitseväelasele, kes oli määratud riigiametniku ametikohale enne 16. aprilli 2000. a ning kellel puudus eelnev sõjalise auastmega ametikoht, määrab riigiametniku ametikohal teenimise ajal teenistustasu valitsusasutuse juht.»

§ 2. Määrust rakendatakse 1. augustist 2005. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Välisminister
kaitseministri ülesannetes Urmas PAET

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json