Teksti suurus:

Eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuandmete alusel Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse kinnitamine 2006. aastaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 46, 380

Eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuandmete alusel Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse kinnitamine 2006. aastaks

Vastu võetud 25.08.2005 nr 221

Määrus kehtestatakse « Vanemahüvitise seaduse» § 3 lõike 4 alusel.

§1. Kinnitada eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuandmete alusel Eesti keskmiseks sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruseks 6397 krooni, mis on aluseks 2006. aasta ühe kalendrikuu vanemahüvitise maksimaalse suuruse arvutamisel.

§2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json