Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Põllumajandusministeeriumi põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 47, 388

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Põllumajandusministeeriumi põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 01.09.2005 nr 228

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 264 «Põllumajandusministeeriumi põhimäärus» (RT I 2004, 61, 433) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Ministeeriumi struktuuriüksuste koosseisu kuuluvate nende ametikohtade postiaadressid, millel töötavad teenistujad ei paikne ministeeriumi asukohas, tuuakse ära struktuuriüksuste põhimäärustes.»;

2) 2. peatüki pealkirjas asendatakse sõna «tegevusvaldkond» sõnaga «valitsemisala»;

3) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Ministeeriumi valitsemisala

Ministeeriumi valitsemisalas on maaelu poliitika, põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika kalamajandust puudutava osa ja põllumajandustoodete kaubanduspoliitika kavandamine ja elluviimine, toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamise korraldamine, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alase tegevuse koordineerimine, põllumajandusteadus- ja arendustegevuse ning põllumajandushariduse korraldamine ja vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.»

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json