Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 "Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 95, 1434

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 "Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 02.09.2005 nr 98

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 24 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 «Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri» (RTL 2002, 5, 52; 2003, 85, 1250) normitehnilist viidet ülaindeksiga 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 EÜ Nõukogu direktiivi (EÜ) nr 91/670 lennunduspersonali lennunduslubade vastastikuse tunnustamise kohta tsiviillennunduses (ELT L 373, 31.12.1991, lk 21–25).»

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json