Teksti suurus:

Riigi päästeasutuste struktuuriüksuste paiknemine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2008
Avaldamismärge:

Riigi päästeasutuste struktuuriüksuste paiknemine

Vastu võetud 04.01.2001 nr 3
RTL 2001, 5, 64
jõustumine 01.03.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.12.2002/130 (RTL 2002, 149, 2182) 02.01.2003

08.07.2004/47 (RTL 2004, 98, 1560) 25.07.2004

24.11.2004/66 (RTL 2004, 150, 2278) 01.01.2005

23.08.2005/74 (RTL 2005, 94, 1426) 15.09.2005, osaliselt 01.03.2006

Määrus kehtestatakse « Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316) § 13 lõike 2 punkti 4 alusel.

§1. Kehtivusala

Käesolevat määrust kohaldatakse Päästeametiga «Päästeseaduse» § 6 lõike 2 alusel päästetööde riikliku kohustuse täitmiseks halduslepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse päästeasutuse kesk- ja tugikomandode ning kesk- ja tugikomandode eraldipaiknevate meeskondade paiknemise määratlemisel.

[RTL 2004, 150, 2278 - jõust. 01.01.2005]

§2. Riigi päästeasutuse struktuuriüksused

Riigi päästeasutuste struktuuriüksused käesoleva määruse mõistes on Päästeameti kohalike päästeasutuste kesk- ja tugikomandod ning kesk- ja tugikomandode eraldipaiknevad meeskonnad.

[RTL 2004, 150, 2278 - jõust. 01.01.2005]

§3. Keskkomandod

(1) Päästeasutuste keskkomandod paiknevad:
1) Keila linnas;
2) Kärdla linnas;
3) Jõhvi linnas;
4) Narva linnas;
5) Jõgeva linnas;
6) Paide linnas;
7) Haapsalu linnas;
8) Rakvere linnas;
9) Rapla linnas;
10) Põlva linnas;
11) Pärnu linnas;
12) Kuressaare linnas;
13) Tallinna linna Kesklinna linnaosas;
14) Tallinna linna Kristiine linnaosas;
15) Tallinna linna Nõmme linnaosas;
16) Tallinna linna Pirita linnaosas;
17) Tartu linnas;
18) Valga linnas;
19) Viljandi linnas;
20) Võru linnas.

(2) Päästeasutuse keskkomandode eraldipaiknevad meeskonnad paiknevad:
1) Kõrgessaare alevikus Kärdla keskkomando koosseisus;
2) Saku alevikus Keila keskkomando koosseisus;
3) Narva-Jõesuu linnas Narva keskkomando koosseisus;
4) Pürksi külas Haapsalu keskkomando koosseisus;

[RTL 2002, 149, 2182 - jõust. 01.01.2003]
5) Vormsi saarel Haapsalu keskkomando koosseisus;
6) Ruhnu saarel Kuressaare keskkomando koosseisus;
7) Kõpu alevikus Viljandi keskkomando koosseisus;
8) Kaiu alevikus Rapla keskkomando koosseisus;
9) Tallinna linna Kesklinna linnaosas paikneva keskkomando koosseisus;
10) Tallinna linna Kristiine linnaosas paikneva keskkomando koosseisus;

11) Imavere külas Paide keskkomando koosseisus.

[RTL 2002, 149, 2182 - jõust. 01.01.2003]

§4. Tugikomandod

(1) Päästeasutuse tugikomandod paiknevad:
1) Kehra linnas;
2) Loksa linnas;
3) Maardu linnas;
4) Paldiski linnas;
5) Kose alevikus;
6) Käina alevikus;
7) Avinurme alevikus;
8) Kiviõli linnas;
9) Kohtla-Järve linnas;
10) Narva linnas;
11) Sillamäe linnas;
12) Iisaku alevikus;
13) Põltsamaa linnas;
14) Mustvee linnas;
15) Palamuse alevikus;
16) Aravete alevikus;
17) Koeru alevikus;
18) Türi linnas;
19) Lihula linnas;
20) Nõva külas;
21) Risti alevikus;
22) Kunda linnas;
23) Simuna alevikus;
24) Tapa linnas;
25) Võsu alevikus;
26) Väike-Maarja alevikus;
27) Kanepi alevikus;
28) Räpina linnas;
29) Värska alevikus;
30) Häädemeeste alevikus;
31) Kilingi-Nõmme linnas;
32) Pärnu-Jaagupi alevis;
33) Tõstamaa alevikus;
34) Vändra alevis;
35) Kohila alevis;
36) Märjamaa alevis;
37) Järvakandi alevis;
38) Kihelkonna alevikus;
39) Leisi alevikus;
40) Orissaare alevikus;
41) Elva linnas;
42) Alatskivi alevikus;
43) Tabivere alevikus;

[RTL 2005, 94, 1426 - jõust.01.03.2006]
44) Tõrvandi alevikus;
45) Puhja alevikus;
46) Võnnu alevikus;
47) Tallinna linna Põhja-Tallinna linnaosas;
48) Karula külas;
49) Otepää linnas;
50) Tõrva linnas;
51) Abja-Paluoja linnas;
52) Kolga-Jaani alevikus;
53) Suure-Jaani linnas;
54) Mustla alevikus;
55) Antsla linnas;
56) Mõniste külas;
57) Vastseliina alevikus.

(2) Päästeasutuse tugikomandode eraldipaiknevad meeskonnad paiknevad:
1) Harju-Risti külas Paldiski tugikomando koosseisus;
2) Kehtetu - [ RTL 2005, 94, 1426 - jõust. 15.09.2005]

[RTL2004, 98, 1560 -jõust. 25.07.2004]
3) Mäetaguse külas Iisaku tugikomando koosseisus;
4) Kehtetu - [RTL 2005, 94, 1426 - jõust. 01.03.2006]
5) Kõmsi külas Lihula tugikomando koosseisus;

[RTL 2002, 149, 2182 - jõust. 01.01.2003]
6) Kihnu saarel Tõstamaa tugikomando koosseisus;
7) Koonga külas Pärnu-Jaagupi tugikomando koosseisus;
8) Liiva külas Orissaare tugikomando koosseisus;
9) Karksi-Nuia linnas Abja-Paluoja tugikomando koosseisus;
10) Puka alevikus Otepää tugikomando koosseisus;
11) Mõisaküla linnas Abja-Paluoja tugikomando koosseisus;
12) Võhma linnas Suure-Jaani tugikomando koosseisus.

§5. Rakendussätted

(1) Päästeasutustel korraldada operatiivteenistuste töö vastavalt käesolevas määruses toodud struktuuriüksuste paiknemisele.

(2) Päästeametil võtta käesolevas määruses esitatud struktuuriüksuste arv ja paiknemine aluseks päästeala üldriiklike arengukontseptsioonide ja -programmide väljatöötamiseks.