Teksti suurus:

Harjumaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2006
Avaldamismärge:

Harjumaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 30.11.2004 nr 70

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas , jõustumiseaeg):

06.09.2005 (RTL 2005, 96,1463 ) 18.09.2005

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel ja kooskõlas § 73 lõike 1 punktiga 4.

§1. Harjumaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis

Harjumaa Päästeteenistuse struktuurja teenistujate koosseis alljärgnevalt:

Struktuuriüksus, ameti - või abiteenistus koht

kohtade arv

Direktor

1

Direktori asetäitja

1

Direktori asetäitja tuleohutuse järelevalve alal

1

Direktori asetäitja päästetööde alal

1

Direktori asetäitja haldusealal

1

Päästenõunik

1

Õigusnõunik

1

Siseaudiitor

1

Eelarvetalitus

 

Talituse juhataja

1

Vanemökonomist

1

Raamatupidamise osakond

 

Pearaamatupidajaosakonna juhataja

1

Pearaamatupidaja asetäitja

2

Juhtivraamatupidaja

2

Vanemraamatupidaja

4

Personaliosakond

 

Osakonnajuhataja

1

Peaspetsialist

1

Vanemspetsialist

4

Tuleohutusejärelevalve osakond

 

Osakonnajuhataja

1

Juhtivinspektor

2

Vaneminspektor

18

Projektide- ja ehituskontrolli talitus

 

Talitusejuhataja

1

Juhtivinspektor

4

Vaneminspektor

1

Menetlusbüroo

 

Büroojuhataja

1

Juhtivinspektor

4

Vaneminspektor

2

Päästetööde osakond

 

Osakonnajuhataja

1

Osakonnajuhataja asetäitja

1

Planeerimistalitus

 

Talitusejuhataja

1

Juhtivspetsialist

2

Peaspetsialist

4

Operatiivbüroo

 

Büroojuhataja

1

Juhtivspetsialist

1

Vanemoperatiivkorrapidaja

5

Operatiivkorrapidaja

10

Operatiivautojuht

1

Väljaõppekeskus

 

Väljaõppekeskusejuhataja

1

Juhtivspetsialist

3

Vanemspetsialist

1

Päästevahenditetehnik

1

Koristaja

1

Kriisireguleerimise osakond

 

Osakonnajuhataja

1

Osakonnajuhataja asetäitja

1

Juhtivspetsialist

6

Vanemspetsialist

2

Arengu- ja avalikesuhete büroo

 

Büroojuhataja

1

Peaspetsialist

1

Juhtivspetsialist

2

Vanemspetsialist

2

Infotehnoloogia büroo

 

Büroojuhataja

1

Juhtivspetsialist

1

Vanemspetsialist

2

Sidemontöör

1

Haldusosakond

 

Osakonnajuhataja

1

Juhtivspetsialist

1

Töökeskkonnapeaspetsialist

1

Vanemspetsialist

5

Kesklaohoidja

1

Hoonete hooldustalitus

 

Talitusejuhataja

1

Vanemspetsialist

3

Koristaja

5

Valvur

5

Elektrik

1

Tisler

1

Sanitaartehnik

1

Maaler

1

Remonditööline

2

Autoremonditalitus

 

Talitusejuhataja

1

Tuletõrje- ja päästevahendite tehnik 

2

Brigadir

1

Keevitaja-plekksepp-lukksepp

3

Autoremondilukksepp

6

Autoelektrik

1

Diagnostik-lukksepp

3

Treial-freesia

1

Autojuht

5

Kesklinna keskkomando

 

Keskkomandopealik

1

Keskkomandopealiku asetäitja

1

Rühmapealik

5

Meeskonnavanem

12

Tuletõrjuja-päästja

44

Operatiivautojuht

25

Perenaine

1

Koristaja

1

Voolikubaas

 

Tuletõrje- ja päästevahenditetehnik

10

Kesklinna keskkomandoeraldipaiknev meeskond

 

Tuletõrjuja-päästja

10

Operatiivautojuht

5

Koristaja

1

Lilleküla keskkomando

 

Keskkomandopealik

1

Keskkomandopealiku asetäitja

1

Vanemspetsialist

1

Rühmapealik

5

Meeskonnavanem

12

Tuletõrjuja-päästja

38

Operatiivautojuht

25

Perenaine

1

Koristaja

2

Lilleküla keskkomando eraldi paiknev meeskond

 

Peaspetsialist

1

Vanemspetsialist

2

Meeskonnavanem

7

Operatiivautojuht

20

Perenaine

1

Koristaja

2

Majahoidja

1

Nõmme keskkomando

 

Keskkomandopealik

1

Keskkomandopealiku asetäitja

1

Rühmapealik

5

Meeskonnavanem

12

Tuletõrjuja-päästja

40

Operatiivautojuht

20

Perenaine

1

Koristaja

2

Pirita keskkomando

 

Keskkomandopealik

1

Keskkomandopealiku asetäitja

1

Rühmapealik

5

Meeskonnavanem

7

Tuletõrjuja-päästja

26

Operatiivautojuht

15

Perenaine

1

Koristaja

2

Keila keskkomando

 

Keskkomandopealik

1

Keskkomandopealiku asetäitja

1

Rühmapealik

5

Meeskonnavanem

5

Tuletõrjuja-päästja

28

Operatiivautojuht

15

Koristaja

1

Saku eraldipaiknev meeskond

 

Meeskonnavanem

5

Tuletõrjuja-päästja

10

Operatiaivutojuht

7

Kopli tugikomando

 

Tugikomandopealik

1

Tugikomandopealiku asetäitja

1

Rühmapealik

5

Meeskonnavanem

7

Tuletõrjuja-päästja

28

Operatiivautojuht

10

Perenaine

1

Koristaja

1

Loksa tugikomando

 

Tugikomandopealik

1

Tugikomandopealiku asetäitja

1

Meeskonnavanem

7

Tuletõrjuja-päästja

19

Operatiivautojuht

12

Koristaja

1

Muuga tugikomando

 

Tugikomandopealik

1

Tugikomandopealiku asetäitja

1

Meeskonnavanem

5

Tuletõrjuja-päästja

20

Operatiivautojuht

10

Koristaja

1

Paldiski tugikomando

 

Tugikomandopealik

1

Tugikomandopealiku asetäitja

1

Meeskonnavanem

5

Tuletõrjuja-päästja

16

Operatiivautojuht

10

Koristaja

1

Harju-Risti eraldipaiknev meeskond

 

Meeskonnavanem

5

Operatiivautojuht

10

Kehra tugikomando

 

Tugikomandopealik

1

Tugikomandopealiku asetäitja

1

Meeskonnavanem

8

Tuletõrjuja-päästja

23

Operatiivautojuht

13

Koristaja

1

Kose tugikomando

 

Tugikomandopealik

1

Meeskonnavanem

5

Tuletõrjuja-päästja

16

Operatiivautojuht

10

Juhtivspetsialist logistika alal

1

Autojuht

1

Päästevahendite tehnik

1

Autoremondilukksepp

2

Laohoidja

1

Valvur

5

Koristaja

1

Ameti- ja abiteenistuskohtade arv
on Harjumaa Päästeteenistuses kokku

893

[RTL 2005, 96 ,1463 - jõust. 18.09.2005]

§2. Rakendussäte

Päästeameti peadirektoril on õigus kuni 1.jaanuarini 2005. a nimetada päästeteenistujaid ametisse ja sõlmida töölepinguid käesolevas määruses sätestatud struktuuriüksustest tulenevate ameti- ja abiteenistuskohtade täitmiseks.

§3. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

(2) Käesoleva määruse § 2 jõustub 1. detsembril 2004. a.

 

 

/otsingu_soovitused.json