Teksti suurus:

Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2007
Avaldamismärge:

Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus

Vastu võetud 27.04.2004 nr 140
RT I 2004, 33, 233
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

1.09.2005 nr 229 (RT I 2005, 48, 391) 18.09.2005

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 15 lõike 2 alusel.

§ 1. Tollilipu kirjeldus

(1) Tollilipp on riigilipp, mille vardapoolses ülemises nurgas asetseb vastav erimärk (edaspidi tollilipu erimärk).

(2) Tollilipu erimärk on valges ruudus paiknev must Mercuriuse tiibade ja kahe põimuva maoga sau. Tollilipu erimärgi külje pikkus on võrdne riigilipu sinise laiu kõrgusega.

(3) Tollilipu kujutise värviline põhivariant on toodud lisas 1 ja mustvalge põhivariant lisas 2.

[RT I 2005, 48, 391 – jõust. 18.09.2005]

§ 2. Tollivapi kirjeldus

(1) Tollivapi alaosas on neli tammelehte, millest kõrgemal asetseb Mercuriuse tiibadega kiiver. Tiibade vahel on Mercuriuse sau kahe põimuva maoga, millest eespool asub väike riigivapp. Peale väikese riigivapi on kõik kujutised tollivapil musta värvi.

(2) Tollivapi värviline põhivariant on toodud lisas 3, mustvalge põhivariant lisas 4 ja mustvalge kontuurvariant lisas 5.

§ 3. Tolliembleemi kirjeldus

(1) Tolliembleem on tumesinises ruudus paiknev hõbedane või valge Mercuriuse tiibade ja kahe põimuva maoga sau. Ruudu sinine toon on rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi 540 CVC.

(2) Tolliembleemi värviline põhivariant on toodud lisas 6, mustvalge põhivariant lisas 7 ja mustvalge kontuurvariant lisas 8.

[RT I 2005, 48, 391 – jõust. 18.09.2005]

§ 4. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 140 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 229 sõnastuses)
[RT I 2005, 48, 391 – jõust. 18.09.2005]

TOLLILIPU KUJUTISE VÄRVILINE PÕHIVARIANT

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 140 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 229 sõnastuses)
[RT I 2005, 48, 391 – jõust. 18.09.2005]

TOLLILIPU KUJUTISE MUSTVALGE PÕHIVARIANT

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 140 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»
lisa 3

TOLLIVAPI VÄRVILINE PÕHIVARIANT

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 140 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»
lisa 4

TOLLIVAPI MUSTVALGE PÕHIVARIANT

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 140 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»
lisa 5

TOLLIVAPI MUSTVALGE KONTUURVARIANT

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 140 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»
lisa 6
(Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 229 sõnastuses)
[RT I 2005, 48, 391 – jõust. 18.09.2005]

TOLLIEMBLEEMI VÄRVILINE PÕHIVARIANT

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 140 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»
lisa 7
(Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 229 sõnastuses)
[RT I 2005, 48, 391 – jõust. 18.09.2005]

TOLLIEMBLEEMI MUSTVALGE PÕHIVARIANT

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 140 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»
lisa 8
(Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 229 sõnastuses)
[RT I 2005, 48, 391 – jõust. 18.09.2005]

TOLLIEMBLEEMI MUSTVALGE KONTUURVARIANT

 

/otsingu_soovitused.json