Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 101, 1552

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.09.2005 nr 96

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 4 lg 3, § 6 lõike 4, § 26 lõike 3, § 38 lõike 2, § 40 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrust nr 116 «Ohtlike taimekahjustajate nimekiri» (RTL 2004, 96, 1503) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge (RT I 2004, 32, 226);

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22), muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).»

§ 2. Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrust nr 118 «Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil» (RTL 2004, 96, 1505) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge (RT I 2004, 32, 226);

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22), muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).»

§ 3. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 94 «Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld» (RTL 2004, 68, 1122) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge (RT I 2004, 32, 226);

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22), muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).»

§ 4. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 97 «Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad läbima taimetervise kontrolli» (RTL 2004, 68, 1125; 2005, 36, 513) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge (RT I 2004, 32, 226);

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22)» tekstiga «, muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141)».

§ 5. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord» (RTL 2004, 68, 1124; 2005, 53, 749) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge (RT I 2004, 32, 226);

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22)» tekstiga «, muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141)».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json