Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. septembri 2004. a määruse nr 178 "Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 104, 1578

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. septembri 2004. a määruse nr 178 "Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord" muutmine

Vastu võetud 04.10.2005 nr 116

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 51 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. septembri 2004. a määruse nr 178 «Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord» (RTL 2004, 118, 1840) § 4 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) Suurupi «3» poi traavers;».

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json