Teksti suurus:

Riigiarhivaari ametisse nimetamine uueks tähtajaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 104, 1591

Riigiarhivaari ametisse nimetamine uueks tähtajaks

Vastu võetud 29.09.2005 nr 615

«Arhiiviseaduse» § 18 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 37 lõikega 2, § 38 punktiga 1 ja § 113 lõikega 3, «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» § 10 lõikega 4 ning Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määrusega nr 371 «Riigiteenistujate töötasustamine 2005. aastal»:

1. Nimetada Priit Pirsko riigiarhivaari ametikohale uueks tähtajaks viieks aastaks alates 25. oktoobrist 2005. a kuni 24. oktoobrini 2010. a.

2. Määrata Priit Pirsko ametipalgaks 23 400 krooni 34. palgaastme järgi.

3. Maksta Priit Pirskole lisatasu magistrikraadi eest 10 protsenti ametipalgast.

4. Maksta Priit Pirskole lisatasu teenistusaastate eest vastavalt teenistusstaažile.

5. Priit Pirsko avaliku teenistuse staaž 25. oktoobri 2005. a seisuga on 11 aastat 10 kuud ja 24 päeva.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json