Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 287 "Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 53, 427

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 287 "Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord" muutmine

Vastu võetud 07.10.2005 nr 261

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» § 11 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 287 «Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 455; 2004, 63, 450) § 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Omanikule või valdajale, asja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele ja ettepaneku tegijale väljastatakse asja ajutise kaitse alla võtmise käskkirja ärakiri 10 päeva jooksul asja ajutise kaitse alla võtmise päevast arvates.»

Peaminister Andrus ANSIP

Kultuuriminister Raivo PALMARU

Riigisekretär Heiki LOOT