Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. detsembri 1999. a määruse nr 91 «Kosmeetikavahendite terviseohutuse kontrollimine» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 54, 791

Sotsiaalministri 23. detsembri 1999. a määruse nr 91 «Kosmeetikavahendite terviseohutuse kontrollimine» muutmine

Vastu võetud 24.04.2002 nr 66

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187) § 8 lõike 2 punkti 13 alusel.

Sotsiaalministri 23. detsembri 1999. a määruse nr 91 «Kosmeetikavahendite terviseohutuse kontrollimine» (RTL 2000, 22, 302) pealkirjas, kogu tekstis ja lisades asendatakse sõna «kosmeetikavahend» sõnaga «kosmeetikatoode» vastavas käändes.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json