Teksti suurus:

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 ning 1. aprilli 2002. a määruse nr 21 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 55, 800

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 ning 1. aprilli 2002. a määruse nr 21 muutmine

Vastu võetud 23.04.2002 nr 25

Määrus kehtestatakse «Tõestamisseaduse» (RT I 2001, 93, 564) § 58 ning «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001; 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6) § 67 lõike 4 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 «Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine» (RTL 2001, 5, 59; 2002, 31, 450) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Uue ärinime või mittetulundusühingu või sihtasutuse nime (edaspidi nimi) registrisse kandmise korral esitab registrikohus ning õigusaktis ettenähtud juhtudel notar või notari õigustes konsulaarametnik nimepäringu Registrikeskusele.»;

2) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Paragrahvi 9 lõikes 1 nimetatud isikute poolt esitatud nimepäringule vastatakse viivitamatult.»;

3) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Huvitatud isiku nimepäring täidetakse mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates selle saamisest.»

§ 2. Justiitsministri 1. aprilli 2002. a määruse nr 21 «Elektrooniliste registrite ja andmebaaside tõestamistoiminguteks kasutamise kord» (RTL 2002, 49, 684) § 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Ärikeelu ja juriidilise isiku nime kontroll

(1) Notar või muu tõestamisõiguslik isik on tehingu või sündmuse tõestamisel kohustatud kontrollima ärikeelu puudumist Justiitsministeeriumi Registrikeskuse koduleheküljel peetavast ärikeelu all olevate isikute nimekirjast.

(2) Enne juriidilise isiku nime muutmist käsitleva kandeavalduse, asutamis-, jagunemis- või ühinemislepingu või ümberkujundamisotsuse tõestamist kontrollib notar või muu tõestamisõiguslik isik Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu, kas juriidilise isiku nimi on eristatav varem samas registris registreeritud nimest, ja Patendiameti koduleheküljel asuva kaubamärkide andmebaasi kaudu seda, et juriidilise isiku nimes ei kasutata Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni.

(3) Kui notaril või muul tõestamisõiguslikul isikul on võimalus saada Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu andmeid ka kaubamärkide andmebaasist, siis ei ole eraldi päringut Patendiameti kaubamärkide andmebaasi vaja teha.»

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json