Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määruse nr 70 «Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi kinnitamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 55, 807

Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määruse nr 70 «Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 29.04.2002 nr 69

Määrus kehtestatakse «Noorsootöö seaduse» (RT I 1999, 27, 392) § 10 lõike 4 ja «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187) § 8 lõike 2 punkti 8 alusel.

Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määruse nr 70 «Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi kinnitamine» (RTL 1999, 161, 2309) preambulit täiendatakse pärast sõnu «paragrahvi 10 lõike 4» sõnadega «ja «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187) § 8 lõike 2 punkti 8».

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json