Teksti suurus:

Põlva maakonnas ja Võru maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 106, 1644

Põlva maakonnas ja Võru maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Vastu võetud 17.10.2005 nr 632

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades metsise püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju ning metsa osakaalu neis, kehtestada, et Põlva maakonnas ja Võru maakonnas kaitse alla võetud metsise püsielupaikadelt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:

1. 25% maamaksumäärast:
1) Kõivusaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Põlva maakonnas Orava valla piires;
2) Oodsipalu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Põlva maakonnas Orava valla piires ja Veriora valla piires;
3) Kõvera püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Põlva maakonnas Orava valla piires;
4) Orelluuska püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Põlva maakonnas Värska valla piires;
5) Ulitina püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Põlva maakonnas Värska valla piires;
6) Hurda püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Rõuge valla piires;
7) Karisöödi püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires;
8) Keretü püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Rõuge valla piires;
9) Kurenurme püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Sõmerpalu valla piires;
10) Vilbu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Sõmerpalu valla piires;
11) Koemetsa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires;
12) Laisi püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Misso valla piires;
13) Luutsniku püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Haanja valla piires;
14) Põrgujärve püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires;
15) Sadramõtsa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Varstu valla piires ja Rõuge valla piires;
16) Singa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires;
17) Ubajärve püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires;
18) Villike püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires.

2. 50% maamaksumäärast:
1) Kõivusaare püsielupaiga piiranguvööndilt Põlva maakonnas Orava valla piires;
2) Oodsipalu püsielupaiga piiranguvööndilt Põlva maakonnas Orava valla piires ja Veriora valla piires;
3) Kõvera püsielupaiga piiranguvööndilt Põlva maakonnas Orava valla piires;
4) Orelluuska püsielupaiga piiranguvööndilt Põlva maakonnas Värska valla piires;
5) Ulitina püsielupaiga piiranguvööndilt Põlva maakonnas Värska valla piires;
6) Hurda püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Rõuge valla piires;
7) Karisöödi püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires;
8) Keretü püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Rõuge valla piires ja Sõmerpalu valla piires;
9) Kurenurme püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Sõmerpalu valla piires;
10) Vilbu püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Sõmerpalu valla piires;
11) Koemetsa püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires;
12) Laisi püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Misso valla piires;
13) Põrgujärve püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires ja Varstu valla piires;
14) Sadramõtsa püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Varstu valla piires ja Rõuge valla piires;
15) Ubajärve püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires;
16) Villike püsielupaiga piiranguvööndilt Võru maakonnas Mõniste valla piires.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json