Teksti suurus:

Ida-Viru maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 106, 1645

Ida-Viru maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Vastu võetud 17.10.2005 nr 633

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades metsise püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju ning metsa osakaalu neis, kehtestada, et Ida-Viru maakonnas kaitse alla võetud metsise püsielupaikadelt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:

1. 25% maamaksumäärast:
1) Alajõe püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Alajõe valla piires;
2) Arvila püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Maidla valla piires;
3) Avinurme püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Avinurme valla piires;
4) Kaasiksoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Maidla valla piires;
5) Kamarna püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Iisaku valla piires;
6) Kauksi püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Iisaku valla piires;
7) Kiikla püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Mäetaguse valla piires;
8) Koolma püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Maidla valla piires;
9) Kullikünka püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Sonda valla piires;
10) Kuresoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Sonda valla piires;
11) Kuru püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Iisaku valla piires;
12) Mustassaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Mäetaguse valla piires;
13) Oonurme püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Tudulinna valla piires;
14) Ongassaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Iisaku valla piires ja Illuka valla piires;
15) Permisküla püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Illuka valla piires;
16) Ratva püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Mäetaguse valla piires;
17) Ristikivi püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Tudulinna valla piires;
18) Tudulinna raba püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lohusuu valla piires.

2. 50% maamaksumäärast:
1) Alajõe püsielupaiga piiranguvööndilt Alajõe valla piires;
2) Arvila püsielupaiga piiranguvööndilt Maidla valla piires ja Mäetaguse valla piires;
3) Avinurme püsielupaiga piiranguvööndilt Avinurme valla piires;
4) Kaasiksoo püsielupaiga piiranguvööndilt Maidla valla piires;
5) Kamarna püsielupaiga piiranguvööndilt Iisaku valla piires ja Illuka valla piires;
6) Kauksi püsielupaiga piiranguvööndilt Iisaku valla piires ja Tudulinna valla piires;
7) Kiikla püsielupaiga piiranguvööndilt Mäetaguse valla piires;
8) Koolma püsielupaiga piiranguvööndilt Maidla valla piires;
9) Kullikünka püsielupaiga piiranguvööndilt Sonda valla piires;
10) Kuresoo püsielupaiga piiranguvööndilt Sonda valla piires;
11) Kuru püsielupaiga piiranguvööndilt Iisaku valla piires;
12) Mustassaare püsielupaiga piiranguvööndilt Mäetaguse valla piires;
13) Oonurme püsielupaiga piiranguvööndilt Tudulinna valla piires;
14) Ongassaare püsielupaiga piiranguvööndilt Iisaku valla piires ja Illuka valla piires;
15) Permisküla püsielupaiga piiranguvööndilt Illuka valla piires;
16) Ratva püsielupaiga piiranguvööndilt Mäetaguse valla piires;
17) Ristikivi püsielupaiga piiranguvööndilt Tudulinna valla piires;
18) Tudulinna raba püsielupaiga piiranguvööndilt Lohusuu valla piires ja Tudulinna valla piires.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json