Teksti suurus:

Sihtasutuse laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise kord

Sihtasutuse laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 269

Sihtasutuse laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise kord

Vastu võetud 17.10.2005 nr 122
RTL 2005, 106, 1630
jõustumine 28.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 4 lõikes 1 nimetatud sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa (edaspidi omavahendite normatiivi ületav osa) kasutamise kord sihtasutuse põhiülesannete ja muude põhikirjaliste eesmärkide täitmisega seotud finantsteenuste pakkumiseks.

§ 2.   Omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise taotlemine ja otsustamine

  (1) Sihtasutus esitab nõukogu nõusolekul majandusvaldkonna eest vastutavale ministrile põhjendatud taotluse ettevõtluslaenude ning kliimaministrile elamumajanduslaenude tagamise sihtfondi kuuluvate omavahendite normatiivi ületava osa kasutamiseks sihtasutuse põhiülesannete ja muude põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Ettevõtluslaenude tagamise sihtfondi kuuluvate omavahendite normatiivi ületavat osa ei saa üle kanda elamumajanduslaenude sihtfondi omavahendite hulka.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Taotlusele peavad olema lisatud:
  1) põhjendused omavahendite ülekandmiseks ning omavahendite kasutamise vastavuse kohta sihtasutuse põhiülesannetele ja muudele põhikirjalistele eesmärkidele;
  2) andmed omavahendite normatiivi täitmise kohta;
  3) analüüs omavahendite ülekandmise mõju, oodatavate tulemuste ja jätkusuutlikkuse kohta nii ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagamise kui §-s 1 nimetatud finantsteenuste osas;
  4) nõukogu otsuse koopia nõukogu nõusoleku kohta omavahendite ülekandmiseks.

  (3) Majandusvaldkonna eest vastutav minister või kliimaminister kontrollib taotluse põhjendatust, esitatud andmete piisavust, omavahendite vastavust normatiivile ning §-s 1 nimetatud finantsteenuste vastavust sihtasutuse põhiülesannetele ja muudele põhikirjalistele eesmärkidele ja § 2 lõikes 1 nimetatud piirangule ning teeb 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (4) Kui esitatud taotlus on põhjendatud, esitatud andmed piisavad, omavahendid vastavad normatiivile ning §-s 1 nimetatud finantsteenused vastavad sihtasutuse põhiülesannetele ja muudele põhikirjalistele eesmärkidele ja § 2 lõikes 1 nimetatud piirangule, teeb majandusvaldkonna eest vastutav minister või kliimaminister taotluse rahuldamise otsuse.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (5) Juhul kui esitatud taotlus ei ole põhjendatud, esitatud andmed on ebapiisavad, omavahendid ei vasta normatiivile või §-s 1 nimetatud finantsteenused ei vasta sihtasutuse põhiülesannetele või muudele põhikirjalistele eesmärkidele või § 2 lõikes 1 nimetatud piirangule, teeb majandusvaldkonna eest vastutav minister või kliimaminister taotluse mitterahuldamise otsuse.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json