Teksti suurus:

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 "Statistikaameti põhimääruse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 106, 1637

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 "Statistikaameti põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 17.10.2005 nr 69

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruses nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» (RTL 2004, 102, 1652; 147, 2242) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ameti peadirektoril on üks asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal, kes allub vahetult peadirektorile.»;

2) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded ameti osakonnajuhatajale.»;

3) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal või viimase äraolekul peadirektori ettepanekul selleks määratud osakonnajuhataja.»

§ 2. Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. novembrist 2005. a.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json