Teksti suurus:

Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 30.06.2005 nr 153
RT I 2005, 38, 306
jõustumine 08.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.10.2005RT I 2005, 53, 42816.10.2005

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa» ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Türi vald.

§ 2.  Piiri kehtestamine

  Moodustatava Türi valla piiriks on seniste Kabala valla, Oisu valla ja Türi valla piir, välja arvatud seniste Türi valla ja Türi linna, Türi valla ja Kabala valla, Türi valla ja Oisu valla ning Oisu valla ja Kabala valla vahelised piirid.

§ 3.  Asula liigi kehtestamine

  Türi linna kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§ 4.  Lahkmejoone määramine

  Türi kui vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Türi linna ja senise Türi valla vaheline piir.

§ 5.  Muudatuste tegemine katastrikaardil

  Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

  (1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 2002, 62, 386) tehakse järgmised muudatused:
  1) Järva maakonna linnade loetelust jäetakse välja sõna «Türi»;
  2) Järva maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad «Kabala» ja «Oisu».

  (2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» (RT I 1997, 95/96, 1577; 2005, 28, 204) tehakse järgmised muudatused:
  1) Järva maakonna vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistust jäetakse välja sõnad:
«KABALA vald
Külad
Arkma
Kabala
Kahala
Kurla
Meossaare
Ollepa
Pibari
Rassi
Sagevere
Villevere»
«OISU vald
Alevikud
Oisu
Külad
Kärevere
Metsaküla
Mäeküla
Raukla
Retla
Rikassaare
Saareotsa
Taikse
Tännassilma
Väljaotsa
Äiamaa»
[RT I 2005, 53, 428 - jõust. 16.10.2005]
  2) vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu sõnastatakse Järva maakonna Türi valla osas järgmiselt:
«Vallasisesed linnad
Türi
Alevikud
Oisu
Särevere
Külad
Arkma
Jändja
Kabala
Kahala
Karjaküla
Kirna
Kolu
Kurla
Kärevere
Laupa
Lokuta
Meossaare
Metsaküla
Mäeküla
Näsuvere
Ollepa
Pala
Pibari
Poaka
Põikva
Rassi
Raukla
Retla
Rikassaare
Saareotsa
Sagevere
Taikse
Tori
Tännassilma
Türi-Alliku
Vilita
Villevere
Väljaotsa
Äiamaa
Änari».
[RT I 2005, 53, 428 - jõust. 16.10.2005]

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvid 1 ja 6 jõustuvad Türi Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json